QUY TRÌNH HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN QUEBEC

KHÁCH HÀNG CUNG CẤP NHỮNG HỒ SƠ CẦN THIẾT

ssss

VIẾT KẾ HOẠCH KINH DOANH

ssss

NỘP HỒ SƠ (FILE NUMBER)

ssss

THỰC HIỆN KHẢO SÁT

ssss

THƯ BÁO PHỎNG VẤN

ssss

PHỎNG VẤN TẠI HỒNG KÔNG

ssss

NHẬN KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

ssss

NỘP CIC

ssss

KHÁM SỨC KHỎE

ssss

CÓ VISA

canada

Chan website

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến