Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 05/2024

Vào ngày 02/05, chương trình Đề cử Tỉnh bang PEI (PNP) đã đưa ra sáu lời mời dành cho các ứng viên làm việc trong hai lĩnh vực việc làm: y tế và xây dựng.

Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 05/2024

Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 05/2024

Đảo Hoàng tử Edward (PEI) chỉ mời 6 người nộp đơn tham gia đợt rút thăm PNP PEI mới nhất vào ngày 02/05/2024. Đáng chú ý, không ai trong số 6 người nộp đơn xin lao động và nhập cảnh nhanh là dành cho doanh nghiệp hoặc giấy phép lao động, mà tất cả đều dành cho người có việc làm trong lĩnh vực y tế, xây dựng.

Như vậy lời mời kinh doanh trong 12 tháng qua chỉ chiếm 2%, trong khi đó lời mời lao động chiếm chủ yếu tới 98%.

Kết quả bốc thăm PNP của Đảo Hoàng tử Edward trong năm 2024

Ngày mời Giấy phép lao động kinh doanh Ngưỡng điểm tối thiểu Lời mời Labour Impact & Express Entry Tổng số lời mời
Lời mời doanh nhân Lời mời Kinh doanh Năm 2024
Ngày 02 tháng 5 năm 2024 —— —— 6 6
Ngày 18 tháng 4 năm 2024 —— —— 82 82
Ngày 4 tháng 4 năm 2024 —— —— 66 66
Ngày 21 tháng 3 năm 2024 2 80 83 85
Ngày 29 tháng 2 năm 2024 —— —– 24 24
Ngày 15 tháng 2 năm 2024 1 105 121 122
Ngày 1 tháng 2 năm 2024 78 78
Ngày 18 tháng 1 năm 2024 2 80 134 136
Tổng 5 193 594 599

Khi nào đợt rút thăm tiếp theo của PEI PNP 2024 sẽ diễn ra?

Chúng ta có thể mong đợi 23 đợt rút thăm PEI PNP vào năm 2024. Những đợt rút thăm này mời các ứng viên nhập cư đủ điều kiện nhận đề cử cấp tỉnh theo một trong 3 danh mục: Express Entry, Labour Impact và Business Impact.

Theo tần suất rút thăm PNP của Đảo Hoàng tử Edward năm 2023, Đảo Hoàng tử Edward tiến hành rút thăm 2 lần một tháng, đôi khi có thể ít hơn hoặc không. Tất cả phụ thuộc vào số lượng người mà tỉnh cần và ngành nghề mà thị trường yêu cầu.

Hiện tại, Đảo Hoàng Tử đã mời tổng cộng 599 người nộp đơn nhập cư trong năm nay trong tổng số 8 đợt rút thăm PEI PNP.

Dự kiến đợt rút thăm tiếp theo sẽ diễn ra vào 20/06/2024.

Đầu tư định cư Đảo Hoàng Tử Edward vào năm 2024

Hạn ngạch chương trình PNP cho Đảo Hoàng Tử Edward cho năm 2024 vẫn chưa có công bố chính thức, nhưng vì Đảo Hoàng Tử Edward đã ban hành tổng cộng 2.001 lời mời vào năm 2023, nên dự kiến ​​tỉnh có thể phát hành khoảng 3.000 lời mời trong năm nay.

Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 3 và 4/2024

Để nhập cư thông qua chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP) của Đảo Hoàng Tử Edward, Canada, trước tiên bạn phải tạo hồ sơ Biểu hiện Sự quan tâm (EOI). Hệ thống EOI của PEI thu thập thông tin quan trọng về các ứng viên và mời những người có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và kinh tế của Đảo.

Quá trình lựa chọn PEI EOI dựa trên một hoặc nhiều đặc điểm sau:

  1. Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  2. Trình độ học vấn: Trình độ, lĩnh vực giáo dục và nơi hoàn thành khóa học.
  3. Trình độ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.
  4. Ưu tiên chiến lược: Các yếu tố có thể giải quyết nhu cầu thị trường lao động trước mắt ở PEI.
  5. Các yếu tố khác liên quan đến triển vọng việc làm: Bao gồm (không bắt buộc) việc có lời mời làm việc ở PEI và/hoặc kinh nghiệm làm việc trước đây ở Canada.

Sau khi gửi hồ sơ của mình, bạn sẽ được đưa vào nhóm EOI – cùng với các ứng viên khác. Tại đây, bạn sẽ được mời dựa trên thông tin được cung cấp trong hồ sơ và điểm tối thiểu trong lưới điểm của PEI.

NVS sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng thông tin về điểm định cư chương trình đề cử tỉnh bang Đảo Hoàng Tử tháng 06/2024 khi có thông tin. Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình Đầu tư Định cư Đảo Hoàng Tử PEI, liên hệ NVS theo hotline 0914137699 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp!

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Nhắn tin Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn