Chương trình định cư doanh nhân Úc

1. Điều kiện tham gia chương trình định cư doanh nhân Úc

› Đương đơn có độ tuổi dưới 55 tuổi,

› Được sự bảo lãnh của một trong các bang ở Úc,

› Tổng giá trị tài sản đạt  800,000 AUD,

› Hai năm trong 4 năm kể từ ngày cấp visa, doanh thu mỗi năm công ty đạt 500,000 AUD,

› Đương đơn và vợ/chồng sở hữu cổ phần doanh nghiệp tại Úc đạt:

» 51%  nếu doanh thu hằng năm dưới 400,000 AUD,

» 30%  nếu doanh thu hằng năm từ 400,000 AUD,

» 10%  nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.

2. Quyền lợi chương trình định cư doanh nhân Úc

› Vợ hoặc chồng và các con còn phụ thuộc được đi kèm hồ sơ để định cư tại Úc,

› Được tiếp cận các quyền lợi y tế, an sinh xã hội,

› Con của Nhà Đầu Tư được học miễn phí,

› Đi về Việt Nam bất kỳ lúc nào,

› Được nhập quốc tịch và bảo lãnh người thân sau khi định cư.

 

EOI-600x184

Chan website

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Nhắn tin Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn