ĐỊNH CƯ CANADA

Chính quyền đặt ra mức chi phí dịch vụ, khám bệnh bao nhiêu tiền, mổ tim bao nhiêu tiền … và trả cho bác sĩ, nhà thương thực hiện các dịch vụ đó. Thay vì …

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến