VIỆT – MỸ NỐI LẠI CHƯƠNG TRÌNH NHẬN CON NUÔI

Bộ Tư pháp Việt Nam hôm nay chính thức trao giấy phép cho đại diện hai tổ chức con nuôi của Mỹ để hoạt động tại Việt Nam, nối lại chương trình bị gián đoạn từ năm 2008.

t-6006-1410865166.jpg

Hôm nay Việt Nam và Mỹ khởi động lại chương trình con nuôi nước ngoài.
Hai tổ chức của Mỹ là Tổ chức Quốc tế Dillon và Các dịch vụ dành cho trẻ em quốc tế Holt vừa được Bộ Tư pháp Việt Nam lựa chọn để thực hiện chương trình con nuôi nước ngoài với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ từ 5 tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột, gọi tắt là Chương trình Con nuôi Đặc biệt (CTCNĐB), thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết.

Sự kiện này đánh dấu ngày Mỹ chính thức bắt đầu giải quyết các trường hợp nhận con nuôi từ Việt Nam theo quy trình của Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế qua CTCNĐB.

Việc cho và nhận con nuôi nước ngoài giữa Mỹ và Việt Nam dừng từ năm 2008. Từ đó tới nay, Việt Nam tăng cường cam kết cải thiện hệ thống cho nhận con nuôi. Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Con nuôi Quốc tế (Công ước La Hay) bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1/2/2012.

Chính phủ Việt Nam cũng triển khai hàng loạt các bước nhằm cải tiến việc thực thi Công ước, đặc biệt là đối với nhóm trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ lớn tuổi và nhóm trẻ em là anh chị em ruột. Luật Con nuôi, Nghị định thi hành và các thông tư liên quan đã lần lượt được thông qua và đang được triển khai.

Mỹ xác định rằng thông qua CTCNĐB, việc nhận con nuôi từ Việt Nam có thể được bắt đầu giải quyết. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không giải quyết các trường hợp nhận con nuôi mà không thuộc các tiêu chí của chương trình này.

NVS – Đầu Tư Quốc Tế sưu tầm

Chan bai viet website 1

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến