THÔNG TIN VỀ DỰ LUẬT ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH EB-5 2015

Thượng nghị sĩ Mỹ Leahy và Grassley giới thiệu một dự luật cải cách chương trình EB-5. Tuy rằng dự luật này vẫn chưa được thông qua nhưng Nhà Đầu Tư cần biết một  thông tin dưới đây đề xuất thay đổi dưới đây: 

–  Sau 30.09.2015, chương trình EB-5 sẽ được gia hạn đến ngày 30.09.2020

–  Mức tiền đầu tư vào Vùng Khuyến Khích Phát Triển (Vùng TEA) sẽ tăng từ 500,000 USD lên 800,000 USD

– Nếu Nhà Đầu Tư chọn đầu tư ngoài Vùng Khuyến Khích Phát Triển (Ngoài vùng TEA), số tiền đầu tư sẽ là 1,200,000 USD

–  Thay đổi về công thức tính số lượng công việc: Với Luật cũ, trong một dự án, công việc tạo ra được tính xuất phát từ tiền đầu tư của cả hai nguồn vốn (Vốn EB-5 & Vốn ngoài EB-5). Luật mới sẽ áp dụng tính không quá 30% tổng số việc làm đóng góp từ vốn ngoài EB-5. 

–  Tài liệu marketing về dự án phải được nộp cho Sở Di Trú Mỹ xét duyệt.

–  Đại diện của Sở Di Trú Mỹ sẽ thăm và khảo sát trực tiếp dự án ít nhất 1 lần.

–  Đề xuất luật mới sẽ có những thay đổi về chứng minh nguồn tiền: 

›    Nhà Đầu Tư cần cung cấp hồ sơ khai thuế trong 7 năm trước khi nộp đơn.

›    Nhà Đầu Tư cần cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn tiền của Phí Quản Lý.

›   Nhà Đầu Tư cần cung cấp hồ sơ về tất cả các bản án liên quan đến tiền tệ nếu có.

›   Chứng minh nguồn tiền thông qua cho tặng sẽ sử dụng được nếu mối quan hệ cho tặng giữa vợ chồng, ba mẹ, con cái, anh chị em hoặc ông bà.

›  Chứng minh nguồn tiền qua hình thức cho vay dựa trên tài sản thế chấp được sở hữu bởi đương đơn sẽ chỉ được chấp thuận nếu khoản cho vay đó xuất phát những ngân hàng danh tiếng hoặc những tổ chức cho vay uy tín.

NVS tổng hợp và biên dịch

Chan bai viet website 1
Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến