NVS

Chương trình EB5 - Định cư Mỹ | NVS Đầu tư định cư

Chương trình EB5 được chính phủ Mỹ thông qua 1990 nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Vậy, điều kiện tham gia như thế nào? Cần chứng minh nguồn tiền ra sao? Quyền lợi cho nhà đầu tư chương trình EB5 ra sao? lộ trình cụ thể như thế nào? Hãy liên hệ ngay với công ty NVS để biết thông tin chi tiết cũng như tư vấn lựa chọn dự án đầu tư an toàn và uy tín.

Hotline liên hệ: 0914 137 699

Gọi ngay
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn