QUY TRÌNH HỒ SƠ EB-5

NHÀ ĐẦU TƯ CUNG CẤP NHỮNG HỒ SƠ CẦN THIẾT

ssss

LUẬT SƯ XEM XÉT & ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

ssss

KÝ CÁC TÀI LIỆU ĐẦU TƯ

(thỏa thuận hợp tác đầu tư & thỏa thuận bảo chứng)

CHUYỂN PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀO TÀI KHOẢN BẢO CHỨNG

ssss

CHỨNG MINH NGUỒN TIỀN

ssss

CHUYỂN $500,000 ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN

ssss

LUẶT SƯ ĐẠI DIỆN NỘP ĐƠN XIN NHẬP CẢNH

ssss

NHẬN FILE NUMBER

ssss

CHẤP THUẬN

SAU KHI PHÊ DUYỆT I-526, CƠ QUAN CỦA TIỂU BANG CUNG CẤP TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH (DS-2001 & DS-230i) GỞI THÔNG TIN VÀ CÁC MẪU ĐƠN ĐỂ NHÀ ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ LỊCH PHỎNG VẤN XIN THỊ THỰC

ssss

NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÈ NGÀY PHỎNG VẤN TẠI LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ VÀ NHẬN GÓI LỊCH HẸN DÀNH CHO NGƯỜI XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH (DS-230ii). BẮT BUỘC PHẢI KHÁM SỨC KHỎE

ssss

PHỎNG VẤN TẠI LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ HOẶC ĐIỀU CHỈNH TÌNH TRẠNG

(Thị Thực Có Điều Kiện thường được cấp tại thời điểm phỏng vấn)

ssss

NGƯỜI NHẬP CƯ ĐƯỢC VÀO HOA KỲ TRONG VÒNG 180 NGÀY SAU KHI PHÊ DUYỆT

ssss

CỐ VẤN PHÁP LÝ NỘP ĐƠN XIN XÓA BỎ CÁC ĐIỀU KIỆN I-829 ĐỐI VỚI THỊ THỰC

(21-24 tháng sau khi vào Hoa Kỳ)

ssss

XÓA BỎ TÌNH TRẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA THỊ THỰC

ssss

TÙY CHỌN VỀ NHẬP QUỐC TỊCH HOA KỲ (60 THÁNG SAU KHI VÀO HOA KỲ)

pathtousa

Chan website

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến