Chỉ tiêu di dân của Canada từ 2019-2021

Trong bản báo cáo thường niên mới nhất năm 2018 của Chính phủ Canada trình trước Quốc Hội, IRCC (Bộ Di trú, Tị nạn và Công dân Canada) đã chính thức công bố Kế hoạch tiếp nhận di dân đến Canada trong giai đoạn 2019-2021.
Chúng ta hãy cùng lướt qua những con số cụ thể trong bảng dưới đây:

Nguồn: Báo cáo thường niên 2018 của Chính phủ Canada

Bảng kế hoạch trên thể hiện rõ các xu hướng sau đây:

Số lượng nhập cư vẫn tiếp tục gia tăng trong vòng 3 năm tới để theo đúng kế hoạch tiếp nhận thêm khoảng một triệu di dân từ 2019 đến 2021 mà Chính phủ Canada đã công bố.

Cứ 1 phút 37 giây Canada có thêm 1 người nhập cư

Thống kê (Tính theo thời gian thực) về dân số Canada vào ngày 20/01/2019 cũng đã cung cấp cho chúng ta một thông tin thú vị là cứ trung bình 1 phút 37 giây thì đất nước Canada đã có thêm 1 người nhập cư. Con số thống kê này đã phản ánh đúng kế hoạch tiếp nhận từ 310.000 đến 350.000 di dân trong năm 2019 của Chính phủ Canada như đã trình bày trong phần trên.

Nguồn: Tổng cục Thống kê Canada

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Nhắn tin Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn