Trùng tu di tích lịch sử – Quận lịch sử Natchez, Mississippi

Dự án: Sòng bài Magnolia Bluffs Casino

Vị trí: 7 Roth Hill Road, Natchez, MS 39120

Tổng giá trị dự án: 55 triệu USD

Vốn EB-5: 22 triệu USD

Tình trạng: Đã đi vào hoạt động

Thỏa hỗ trợ tài chính từ chính phủ: >50% tổng giá trị dự án

Dự án xây dựng sòng bài Magnolia Bluffs Casino trên bờ sông Mississippi River ở Natchez, thành phố lịch sử nằm phía Tây Nam bang Mississippi được chứng nhận là “Khu di tích lịch sử Hoa Kỳ” năm 1972.

Magnolia Bluffs Casino đã trở thành một biểu tượng mới của thành phố không chỉ bởi ý nghĩa lịch sử mà còn ở việc xây dựng thiết kế độc đáo với một nửa công trình nằm trên sông. Đây cũng là sòng bài trên mặt đất đầu tiên được cấp phép, trước đó các sòng bài chỉ được phép hoạt động trên các con tàu.

Năm 2010, NRE đã kêu gọi thành công 22 triệu USD vốn đầu tư EB-5. Trước khi có sự góp mặt của nguồn vốn E-B5, chính quyền địa phương đã tài trợ hàng chục triệu USD cho dự án, cụ thể là đã tài trợ 23 triệu USD xây dựng bờ đê bao quanh khu sòng bài. Dự án được khởi công năm 2011, hoàn công và đi vào hoạt động tháng 12 năm 2012.

AII Law đã đại diện cho tất cả các Nhà Đầu Tư trong tiến trình xin nhập cư diện EB-5 với tỷ lệ 100% được chấp thuận I-526. Chỉ riêng năm 2014, dự án đã tạo ra 612 việc làm. Các Nhà Đầu Tư đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh tháng 5 năm 2014, rõ ràng rằng với số lượng lao động thực tế này tất cả các nhà đầu tư đã đủ điều kiện trong tiến trình chuyển đổi thẻ. Hoàn vốn E-B5 dự tính sẽ thực hiện đầu năm 2016.

 

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn