Trùng tu di tích lịch sử – Cụm nhà dưỡng lão

Dự án: Cụm Nhà Dưỡng Lão

Vị trí: Canton, Georgia

Tổng giá trị dự án: 25 triệu USD

Vốn EB-5: 9 triệu USD

Tình trạng: Đang trong giai đoạn xây dựng

Tiếp nối sự thành công của nhóm các dự án phát triển viện dưỡng lão như SWAL, SWIL, ASHD, NRE2, OIF2,… AII Fund tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư EB-5 để xây dựng 2 khu nghỉ dưỡng cao cấp Creekside Village ở Smyrna và Canton Cove ở Canton, Georgia. Cả 2 khu vực đều được xác nhận là vùng TEA và nằm trong khu vực quản lý của Trung tâm vùng Southeast Foreign Investment Center.

Các Nhà ĐầuTư EB-5 đã góp vốn 9 triệu USD xây dựng 2 khu dưỡng lão với tổng giá trị đầu tư là 25 triệu USD. Sau khi hoàn công, 2 cơ sở này được quản lý bởi tập đoàn Provident Group, một tập đoàn lớn chuyên điều hành các khu nhà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đây là 2 công trình xây mới và tổng cộng có 256 lao động được tạo ra. Các đơn I-526 đều được nộp từ tháng 04 đến tháng 09 năm 2014. Vào giữa năm 2015, hai dự án đã được khởi công xây dựng.

 

 

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn