THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUEBEC MỞ CỬA LẠI

Đầu tư Quebec một lần nữa được mở cửa.

Sau một thời gian đóng cửa từ tháng 8 năm 2013, MICC thông báo chương trình Đầu Tư Quebec (Quebec Immigration Investment Program) sẽ được chính thức mở cửa lại và bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2014.

Các điều kiện tham gia chương trình giống như chương trình cũ đã đóng cửa. Cụ thể Nhà Đầu Tư chứng minh tổng giá trị tài sản là 1,600,000 CAD và đầu tư 800,000 CAD  cho chính phủ vay trong vòng 5 năm.

Hạn ngạch hồ sơ của chương trình năm nay là 1,750 hồ sơ và  số lượng hồ sơ tối đa đối với mỗi quốc gia là 1,200 hồ sơ.

Nếu số lượng hồ sơ nộp vào không đủ hạn ngạch đưa ra, MICC sẽ mở cửa lại chương trình để nhận thêm hồ sơ vào ngày 1 tháng 12 năm 2014.

Nộp hồ sơ đầu tư Quebec như thế nào?

MICC/BIQ sẽ nhận hồ sơ theo đường bưu điện thông thường. Những hồ sơ nào nộp theo đường chuyển phát nhanh sẽ bị trả lại. Mỗi nhà đầu tư chỉ được nộp duy nhất một hồ sơ. Các hồ sơ sau đó sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để tiến hành cấp File Number.

Nếu nhà đầu tư có tiếng Pháp ở trình độ cao cấp, có thể nộp đơn vào bất kỳ lúc nào và không bị giới hạn về hạn ngạch hồ sơ.

Để hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong việc chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng khi chương trình mở cửa, NVS – Đầu Tư Quốc Tế ưu tiên nhận và thụ lý hồ sơ Nhà Đầu Tư bắt đầu từ thời điểm này.

Study_in_Canada

Chan website

Xem thêm: Quy trình hồ sơ định cư Canada

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến