Sở di trú Mỹ ban hành quy định mới về việc nhận trợ cấp xã hội

Ngày 12/8/2019 vừa qua, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã công bố một quy tắc cuối cùng để đảm bảo rằng người nhập cư tìm cách vào và ở lại Hoa Kỳ – tạm thời hoặc vĩnh viễn – phải tự túc và dựa vào khả năng của chính họ hoặc các nguồn lực của các thành viên gia đình, các nhà tài trợ, các tổ chức cá nhân chứ không phải từ các nguồn trợ cấp xã hội của Chính phủ.

Quy định mới về bảo trợ xã hội ở Mỹ

Quy tắc cuối cùng này sửa đổi chặt chẽ hơn các quy định bằng cách nào DHS xác định: liệu người nhập cư và những người phụ thuộc của họ có khả năng trở thành “gánh nặng” xã hội ở tương lai hay không? Điều này trước đây cũng được quy định trong Đạo luật Di trú và Quốc tịch. Quy tắc cuối cùng đề cập việc Sở di trú Mỹ (USCIS) buộc người nhập cư nộp trái các loại trái phiếu/bảo hiểm công cộng trong quá trình nộp đơn điều chỉnh tình trạng cư trú. Quy tắc này cũng sẽ khiến những người nhập cư đã nhận được một số trợ cấp vượt quá ngưỡng, không đủ điều kiện để gia hạn lưu trú và thay đổi tình trạng cư trú của mình.

“Trong hơn một thế kỷ qua, đất nước chúng ta đã phải chi trả trợ cấp xã hội cho dân nhập cư ở mức không thế chấp nhận được. Tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa với người dân Mỹ, thực thi luật nhập cư lâu dài bằng cách xác định lại khoản chi trợ cấp xã hội có căn cứ hơn so với luật cũ”, giám đốc Sở di trú Mỹ (USCIS) – Ông Ken Cuccinelli phát biểu, “Trong suốt lịch sử của chúng ta, tự thân vận động là một nguyên lý cốt lõi của giấc mơ Mỹ. Sự tự lực, cần cù và kiên trì là nền tảng phát triển cho đất nước và điều đó cũng tạo ra thế hệ người nhập cư chăm chỉ tìm kiếm cơ hội tại Hoa Kỳ. Thông qua việc thực thi luật bất minh về trợ cấp xã hội, chúng ta sẽ thúc đẩy những lý tưởng và thành công của người nhập cư.”

Quyền giám đốc của Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), ông Ken Cuccinelli - Ảnh: REUTERS
Quyền giám đốc của Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), ông Ken Cuccinelli – Ảnh: REUTERS

DHS đã sửa đổi định nghĩa về trợ cấp xã hội, kết hợp việc xem xét thêm các loại trợ cấp nhận được, Bộ tin rằng điều này sẽ đảm bảo rằng những người nộp đơn phải có trách nhiệm tự túc về bản thân của họ. Quy tắc này sẽ xác định một cá nhân nhận được một hoặc nhiều trợ cấp được chỉ định trong hơn 12 tháng. Quy tắc này xác định thêm thuật ngữ “trợ cấp xã hội”, bao gồm bất kỳ trợ cấp Tiền mặt, Trợ cấp thu nhập bảo đảm bổ sung (SSI), Trợ cấp tạm thời cho các gia đình nghèo khó (TANF), Chương trình trợ cấp dinh dưỡng bổ sung (SNAP), hầu hết các hình thức Trợ cấp y tế, và một số hình thức trợ cấp nhà ở.

Quy định mới về trợ cấp xã hội ở Mỹ

Điều quan trọng, quy định này không áp dụng cho các chương trình nhập cư dựa trên nhân đạo cho người tị nạn, người chưa thành niên nhập cư đặc biệt, nạn nhân buôn người nhất định (người không di cư), nạn nhân của hoạt động tội phạm đủ điều kiện (người không di cư)…

Có thể thấy rằng Hoa Kỳ đang cố gắng lọc bớt lượng nhập cư nghèo và lười lao động để giảm bớt gánh nặng xã hội cho quốc gia. Trợ cấp xã hội không phải là phúc lợi xã hội nên người nhập cư vẫn yên tâm nhận được đầy đủ mọi lợi ích về giáo dục và y tế. USCIS công bố quy tắc cuối cùng để thúc đẩy sự tự túc và thành công của người nhập cư. Điều này không có nghĩa rằng người nhập cư không được phép nhận phúc lợi xã hội từ Hoa Kỳ, quy tắc chỉ nhằm hạn chế sự lười lao động của một số bộ phận chỉ sống dựa nhờ vào tiền trợ cấp xã hội.

Nguồn tin chính thống từ USCIS

Xem thêm: https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-enforcing-long-standing-public-charge-inadmissibility-law

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến