HOT: Chương trình EB-5 gia hạn thành công đến 2027, mức đầu tư thấp nhất 800.000 USD

Ngày hôm nay đã trở thành một bước ngoặt lịch sử đáng nhớ trong ngành EB-5. Dự luật EB-5 đính kèm Dự luật ngân sách Liên bang Omnibus 2022 đã được Tổng thống Mỹ ký thông qua vào 2h sáng nay 16/03 theo giờ Việt Nam. Đánh dấu việc chương trình EB-5 đã chính thức được gia hạn và thông qua cải cách. Luật cải cách EB-5 năm 2022 bao gồm những nội dung gì? Cách thức chuẩn bị hồ sơ chương trình sau 16/03 ra sao? Giải pháp toàn diện đầu tư định cư Mỹ chương trình EB-5 2022 tận dụng tốt ưu điểm chương gì như thế nào?

Dự luật cải cách EB-5 năm 2022

Chương trình EB-5 2022 có những thay đổi gì?

Dự luật cải cách EB-5 năm 2022 có rất nhiều chính sách tốt, mang lại sự minh bạch, ổn định và bền vững cho chương trình, giúp các nhà đầu tư nước ngoài an tâm và vững tin hơn khi lựa chọn đồng hành cùng chương trình. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê những thay đổi đáng chú nhất của Dự luật cải cách EB-5 năm 2022.

1. Gia hạn chương trình EB-5 Trung tâm vùng tới 5 năm

Dự luật sẽ mở rộng chương trình EB-5 Trung tâm vùng đến hết ngày 30/09/2027.

2. Nộp đồng thời đơn I-526 và I-485

Đơn I-526 thể hiện sự tuân thủ và đầu tư EB-5. Đơn I-485 là đơn xin thẻ xanh “có điều kiện”, điều chỉnh tình trạng từ “không nhập cư” thành thường trú nhân có điều kiện nếu một thị thực có sẵn.

Dự luật mới cho phép các nhà đầu tư EB-5 gửi đơn I-485 đồng thời với đơn I-526 ban đầu, nếu số thị thực có sẵn ngay lập tức.

Các nhà đầu tư nộp đơn định cư trước ngày 30/09/2026 sẽ được bảo vệ khỏi việc bị Sở di trú từ chối, hoặc ngừng phân bổ visa trong trường hợp Dự luật EB-5 hết hiệu lực.

3. Tăng số tiền đầu tư tối thiểu

  • Số tiền đầu tư tối thiểu mới sẽ là 1.050.000 USD cho các khoản đầu tư không thuộc vùng TEA, tức là khu vực nông thôn hoặc thất nghiệp cao.
  • Hoặc 800.000 USD cho các khoản đầu tư vào khu vực TEA hoặc là một dự án xây dựng hạ tầng công cộng (là dự án được điều hành bởi chính phủ tiểu bang, liên bang hoặc các cơ quan chính quyền khác, thuê đơn vị trung tâm vùng, tư nhân để xây dựng, cải tạo các công trình công cộng).

Số lượng visa được phân bổ lại

– Dự án khu vực nông thôn, được ưu tiên tối thiểu 20% lượng visa

– Dự án khu vực thất nghiệp cao, được ưu tiên tối thiểu 10% lượng visa

– Dự án xây dựng hạ tầng: được ưu tiên tối thiểu 2% lượng visa

4. Thay đổi định nghĩa và phương pháp chỉ định TEA

Chỉ Bộ Nội An được phép chỉ định vùng TEA, các quan chức, chính quyền địa phương không được phép tham gia chỉ định.

TEA phải là khu vực tọa lạc dự án, 1 hoặc một số khu vực liền kề giáp ranh cần có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 150% so với tỷ lệ quốc gia.

Giấy phép vùng TEA có thời hạn trong 2 năm, được gia hạn 2 năm một lần và có thể được gia hạn nhiều lần nếu khu vực đó tiếp tục thỏa mãn điều kiện. Các nhà đầu tư cũng sẽ không bị ảnh hưởng nếu dự án mất hiệu lực vùng TEA.

5. Các quy định quản lý vùng TEA chặt chẽ hơn

Các Trung tâm vùng chịu sự quản lý và trách nhiệm báo cáo chặt chẽ với Bộ Nội An với hàng loạt các yêu cầu về khai báo hàng năm, trong đó nổi bật là:

– Bằng chứng việc sử dụng vốn đúng mục đích cho từng dự án

– Bằng chứng về tiến độ hoàn thiện của các dự án, báo cáo về số lượng việc làm

– Báo cáo chi tiết về các loại chi phí chi trả cho các khoản tài chính và các bên tham gia, số lượng, mục đích sử dụng

– Việc nộp báo cáo cần tuân thủ đúng thời hạn để tránh việc bổ sung, xử phạt. Việc chậm trễ hoặc không nộp các báo cáo này có thể dẫn tới xử phạt (lên tới 10% số tiền huy động) hoặc cấm, dừng hoạt động của Trung tâm vùng

Thời gian xử lý hồ sơ EB-5 hiện đang được cải thiện rất tích cực

6. Áp dụng Quỹ liêm chính EB-5 (EB-5 Integrity Fund)

Các Trung tâm vùng được yêu cầu nộp khoản phí hàng năm 20.000 USD, hoặc 10.000 USD với các Trung tâm vùng có 20 nhà đầu tư trở xuống vào quỹ liêm chính EB-5. Quỹ này lập ra để hỗ trợ cho các hoạt động giám sát, điều tra cũng như một số hoạt động kiểm tra hiện trường, kiểm toán…nhằm đảm bảo sự tuân thủ chương trình của các bên tham gia.

7. Số lượng công việc (Trực tiếp và Gián tiếp)

  • 10 việc làm phải được tạo ra cho mỗi khoản đầu tư (giống như luật 2019 trước đây)
  • Trong đó, tối thiểu 1 công việc trực tiếp, 9 công việc gián tiếp
  • Các dự án xây dựng kéo dài dưới 2 năm chỉ được tối đa 75% công việc gián tiếp

8. Điều khoản tái cấp vốn thuận lợi cho các nhà đầu tư và dự án

Với dự luật mới, khi dự án EB-5 đã tạo đủ việc làm cho tất cả các nhà đầu tư trong dự án thì số tiền đầu tư có thể được tái cấp vốn cho dự án khác ở bất kỳ đâu trong lãnh thổ Hoa Kỳ, chỉ cần đảm bảo được yếu tố “đang đầu tư”, tức là không phải dưới các hình thức đầu tư thụ động như cố phiếu và trái phiếu.

Là một trong những đơn vị tư vấn di trú lâu năm nhất và giàu kinh nghiệm nhất tại Việt Nam, NVS mong muốn mang đến cơ hội đầu tư EB-5 chất lượng cao cho mọi nhà đầu tư theo đuổi định cư lâu dài tại Hoa Kỳ.

NVS sẽ tiếp tục cập nhật tới nhà đầu tư những thông tin mới nhất về việc ủy quyền lại chương trình EB-5. Trong thời gian này, nhà đầu tư có thể liên lạc trực tiếp bất cứ lúc nào với các chuyên gia di trú của chúng tôi để giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới các cập nhật mới nhất Luật EB-5 sẽ được áp dụng sau 16/03 cũng như cách thức tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ.

  • Hotline: 0914 137 699
Bài viết liên quan
Gọi ngay
Nhắn tin Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn