HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG CHARTER EB5 TẠI FLORIDA

DỰ ÁN THÀNH CÔNG

TRƯỜNG SỐ 1

 ›  Địa điểm: Cooper City, Florida
›  Tổng giá trị dự án: 13,800,000 USD
›  Diện tích: 22,250 m
›  Thu hút: 20 nhà đầu tư

Mở cửa vào tháng 8, 2012

TRƯỜNG SỐ 2

 ›  Địa điểm: Homestead, Florida
›  Tổng giá trị dự án: 16,200,000 USD
›  Diện tích: 20,726 m2    
›  Thu hút: 24 nhà đầu tư

Mở cửa vào tháng 8, 2013

TRƯỜNG SỐ 3

 ›  Địa điểm: Wellington, Florida
›  Tổng giá trị dự án: 18,500,000 USD
›  Diện tích: 27,432 m2    
›  Thu hút: 27 nhà đầu tư

Mở cửa vào tháng 8, 2014

TRƯỜNG SỐ 4

 ›  Địa điểm: Orlando, Florida
›  Tổng giá trị dự án: 16,500,000 USD
›  Diện tích: 24,262 m2    
›  Thu hút: 25 nhà đầu tư

Mở cửa vào tháng 8, 2014

TRƯỜNG SỐ 5

 ›  Địa điểm: Orlando, Florida
›  Tổng giá trị dự án: 18,700,000 USD
›  Diện tích: 30,480 m2    
›  Thu hút: 27 nhà đầu tư

Mở cửa vào tháng 8, 2014

TRƯỜNG SỐ 6

 ›  Địa điểm: Sarasota, Florida
›  Tổng giá trị dự án: 7,500,000 USD
›  Diện tích: 10,668 m2  
›  Thu hút: 11 nhà đầu tư

Mở cửa vào tháng 8, 2014

TRƯỜNG SỐ 7

 ›  Địa điểm: Kissimmee, Florida
›  Tổng giá trị dự án: 15,400,000 USD
›  Diện tích: 6,967 m2       
›  Thu hút: 23 nhà đầu tư

TRƯỜNG SỐ 8

 ›  Địa điểm: Vùng Lake Worth
›  Tổng giá trị dự án: 14,760,000 USD
›  Diện tích: 19,812 m2    
›  Thu hút: 22 nhà đầu tư

TRƯỜNG SỐ 9

 ›  Địa điểm: Hollywood, Florida
›  Tổng giá trị dự án: 10,300,000 USD
›  Diện tích: 10,213 m2    
›  Thu hút: 15 nhà đầu tư

TRƯỜNG SỐ 10

 ›  Địa điểm: Hollywood, Florida
›  Tổng giá trị dự án: $27,320,000 USD
›  Diện tích: 11,394 m2     
›  Thu hút: 41 nhà đầu tư

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến