DỰ ÁN HỒ NƯỚC WEST LAKE

♦ Tổng giá trị dự án: 38 triệu USD
♦ Vốn vay EB-5: 30 triệu USD
♦ Mỗi suất đầu tư: 500,000 USD
♦ Phí quản lý dự án: 50,000 USD

→ Tăng năng suất tạo tuyết phủ 100% đường trượt,

→ Mở thêm đường trượt vào mùa cao điểm,

→ Vận hành nhiều máy tạo tuyết cùng thời điểm,

→ Cải thiện điều kiện trượt tuyết vào mùa cao điểm.

ewe

Chan website

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến