Định cư mỹ được mang bao nhiêu tiền?

Định cư Mỹ được mang bao nhiêu tiền? Đó là mối quan tâm lớn khi những nhà đầu tư nhận được thẻ xanh định cư. Số tiền đem theo phải phù hợp với quy định và pháp luật Việt Nam. Luật ban hành và áp dụng với công dân Việt Nam muốn định cư nước ngoài. 

Nộp hồ sơ mang tiền xuất cảnh định cư Mỹ như thế nào?

Theo Quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của công dân Việt Nam. Ban hành theo quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thì:

Công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cần liên hệ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi công dân đó cư trú để làm thủ tục. Trên cơ sở xuất trình các loại giấy tờ sau:

+ Đơn xin (theo mẫu chung) chuyển, mang ngoại tệ.

+ Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư.  Kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật.

+ Giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.

+ Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư.

Định cư Mỹ được mang bao nhiêu tiền là hợp pháp?

Công dân Việt Nam được chuyển/mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD cho một người xuất cảnh định cư. Hoặc 20% số tiền cho một người xuất cảnh định cư nếu tổng số tiền chuyển/mang lớn hơn 50.000 USD. Trường hợp xin chuyển/mang trên 50.000 USD, công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờ chứng minh thực có số tiền xin chuyển cho mục đích định cư.

Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được liên hệ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi công dân đó cư ngụ để làm thủ tục chuyển, mang ngoại tệ trên cơ sở nộp các giấy tờ sau:

+ Đơn xin chuyển/mang ngoại tệ.

+ Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc.

+ Văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp.

+ Văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực). Hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển, mang ngoại tệ.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ). Hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).

Số tiền còn lại (bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ), công dân Việt Nam được gửi vào ngân hàng được phép để chuyển dần (bao gồm gốc và lãi phát sinh) trong các năm tiếp theo, theo phương thức Lệnh chuyển tiền định kỳ đã được thỏa thuận giữa ngân hàng được phép và người có yêu cầu chuyển ngoại tệ, nhưng mỗi năm tối đa không quá mức quy định trên.

Xem thêm: Vai trò của USCIS trong việc làm hồ sơ định cư Mỹ

NVS – Định cư Mỹ được mang bao nhiêu tiền

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến