CẬP NHẬT MỚI NHẤT EB-5 THÁNG 6 NĂM 2019 – THỜI HẠN DUYỆT ĐƠN I-526 ĐÃ TĂNG LÊN

Khá thú vị là ở Việt Nam, số hồ sơ tồn đọng đã không còn tăng mạnh kể từ tháng Mười năm 2018. Các quốc gia còn lại nằm cuối hàng chờ (như Đài Loan, Hàn Quốc, Brazil) có thể chỉ bị tồn đọng một lượng nhỏ, nhu cầu cũng không tăng thêm do thời gian xử lý đơn I-526 kéo dài. Những nhà đầu tư này có lẽ không nhận thấy bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nhập cư của họ nên nhu cầu vẫn ổn định. So với cùng kỳ năm ngoái, thời hạn duyệt đơn I-526 lại tăng lên đáng kể, từ 20 tháng nay có thể chờ đến 45 tháng.

Ông Charlie Oppenheim, Trưởng phòng kiểm soát và báo cáo thị thực nhập cư, đã cung cấp một cập nhật mới trong Hội nghị về Giải thưởng Công nghiệp và Vận động EB-5 2019 của Invest in USA (IIUSA), được tổ chức tại Washington, D.C. Đánh giá về các xu hướng trong thời gian tới, có thể nhận thấy nhiều triển vọng dành cho những nhà đầu tư tương lai cũng như những nhà đầu tư hiện đang chờ visa:

Có lẽ quan trọng không kém các dự báo về tồn đọng hồ sơ là dự đoán của ông Oppenheim về Bản tin Visa hàng tháng trong phần còn lại của năm tài chính này cũng như đầu năm tới. Ông đưa ra những hiểu biết quan trọng: “Đối với Việt Nam, bản tin Visa tháng 7 sẽ thông báo về hồ sơ cuối cùng sẽ được duyệt cấp thẻ xanh trong tháng là hồ sơ nộp vào ngày 01/10/2016. Sau đó Việt Nam sẽ đạt ngưỡng hạn ngạch hàng năm. Vào tháng 10, trường hợp nhanh nhất cho Việt Nam là USCIS sẽ xét đến hồ sơ nộp ngày 15/12/2016 và trong trường hợp chậm nhất sẽ chỉ xét đến hồ sơ nộp ngày 22/11/2016.”

NVS Đầu Tư Quốc Tế cập nhật từ sở Di Trú Mỹ.

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến