USCIS sẽ không còn chấp nhận đơn I-407 tại Văn phòng Quốc tế

Mẫu đơn I-407, tên gọi chính thức là Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status là đơn phủ quyết quyền thường trú của mình (tức trả lại thẻ xanh). Mẫu đơn I-407 là một tờ đơn của Sở Di Trú mà nhân viên hàng không hoặc ở các cửa khẩu biên giới của nước Mỹ có thể phát cho hành khách có Thẻ Xanh, để hỏi những người này có muốn từ bỏ Thẻ Xanh hay không, nhất là đối với những người rời khỏi nước Mỹ hơn một năm. Dĩ nhiên là bạn không nên ký tên vào mẫu đơn này nếu không có ý định từ bỏ quốc tịch. Bởi vì, khi ký vào, có nghĩa là bạn đã đồng ý tình nguyện từ bỏ Thẻ Xanh của mình.

Kể từ ngày 01//07/2019, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ không còn chấp nhận mẫu đơn I-407, gửi qua email, đường bưu điện hay nộp trực tiếp tại các văn phòng quốc tế.

Các cá nhân có nguyện vọng từ bỏ tình trạng thường trú nhân hợp pháp sẽ phải nộp đơn I-407 tới:

Văn phòng Trung tâm Hồ sơ Miền Đông USCIS,

Phần người nhận ghi rõ I-407, Unit 124, Leroy Road, PO Box 567, Williston, VT 05495. 

Thời gian xử lý từ khi nhận đơn đến khi hoàn thành kéo dài khoảng gần 60 ngày.

Trước đây, đơn I-407 sẽ được chấp thuận bởi Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ qua thư hoặc thông báo trực tiếp. Thông báo này tuyên bố rằng các Đại sứ quán và Lãnh sự quán sẽ không còn chấp nhận mẫu đơn I-407, ngoại trừ những trường hợp hiếm gặp nếu một cá nhân cần bằng chứng ngay tức thì chứng minh họ đã từ bỏ quyền thường trú nhân.

NVS tổng hợp

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến