THÔNG TIN CẬP NHẬP TỪ CHỦ TỊCH REGIONAL CENTER – PATRICK F. HOGAN

BẢN TIẾNG VIỆT

Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với quý vị sau khi ghé thăm không dưới 60 văn phòng quốc hội và văn phòng thượng nghị sĩ trong 40 ngày qua. Tôi cũng đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư của Hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ (AILA) trong tuần vừa rồi tại Las Vegas.

Như phỏng đoán, vấn đề tái cấp phép và/hoặc gia hạn chương trình EB-5 là đề tài trung tâm và nổi bật nhất hội nghị này. Ngoài ra cũng có những thảo luận quan trọng về những thay đổi có thể xuất hiện trong EB-5 khi tiến hành tái cấp phép hoặc mở rộng. Kết luận từ “những người hiểu chuyện” là vào lúc này, không ai biết điều gì sẽ đến, và nếu ai đó nói với quý vị rằng họ biết rõ mọi chi tiết thì quý vị không nên tin người này. Tuy nhiên, nhìn chung, có một số vấn đề gần như là chắc chắn.

Với nhận định như trên, và đồng ý với những người thực sự hiểu biết, cũng như để cảnh báo về những ai nói là họ biết mọi câu trả lời, tôi muốn chia sẻ một số quan điểm từ các thành viên quốc hội. Trong những tuần chuẩn bị cho đến khi tham dự hội thảo AILA, tôi dành phần lớn thời gian ghé thăm nhiều văn phòng quốc hội với cựu nghị sĩ Bobby Schilling. Nhiều người trong quý vị biết đến nghị sĩ Schilling với cái tên “Bobby”, ông cũng là một thành viên sáng giá của đội ngũ cán bộ CMB.

Theo những gì mà nghị sĩ Schilling và tôi tìm hiểu được, Quốc hội tin rằng nên tăng chi phí đầu tư lên và số tiền được đề cập nhiều nhất là 800 nghìn đô la. Các đại biểu Quốc hội cũng trao đổi về vấn đề ‘ngoại lệ’ đối với dự án EB-5 và nhà đầu tư EB-5. Không có kết luận chính thức nào được đưa ra về việc nội dung trên có được áp dụng hay không, cũng như nếu có thì áp dụng như thế nào, tuy nhiên, mọi thứ có vẻ cho thấy sẽ có lợi khi dự án gửi đơn I-924 lên USCIS, mặc dù USCIS đã tràn ngập đơn I-924 và không có vẻ gì là Quốc hội sẽ đánh giá cao việc gửi đơn này. Chúng tôi tin rằng việc gửi đơn I-526 trước khi luật EB-5 mới được ban hạnh sẽ là biện pháp an toàn hơn để được xét ngoại lệ. Rõ ràng Quốc hội sẽ không sửa đổi những quy định như là hạn mức 10.000 thị thực cho nhà đầu tư EB-5. Cũng có nhiều đề xuất thay đổi khác được đưa ra, nhưng những nội dung quan trọng nhất đối với nhà đầu tư EB-5 có lẽ là:

›  Thời điểm ban hành luật mới. (Luật EB-5 hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9 năm 2015, và không rõ là luật mới có được ban hành hay không, chương trình sẽ được gia hạn ngắn hay ngừng hẳn. Lúc này, cả Thượng viện và Hạ viện đều có các dự luật riêng và dường như rất có khả năng sẽ có gia hạn ngắn.)

›  Chi phí đầu tư. (Đây là đề tài duy nhất được hầu hết các bên nhất trí, trong đó chi phí sẽ tăng lên và số tiền được đề cập nhiều nhất là 800 nghìn đô la.)

›  Phân bổ thị thực. (Lúc này, có vẻ cách tính số thị thực sẽ được giữ nguyên. Có nhiều bên ủng hộ thay đổi nhưng khó có khả năng thay đổi trong năm nay.)

›  Ngoại lệ đối với dự án EB-5 và nhà đầu tư EB-5 (Có nhiều thảo luận về vấn đề này nhưng hiện tại chưa có câu trả lời rõ ràng. Kết luận từ các ý kiến cá nhân là tốt nhất nên gửi đơn I-526 theo luật hiện hành. Thượng nghị sĩ Bill S.1501 ủng hộ ngoại lệ cho những dự án EB-5 đã gửi đơn I- 924 nhưng không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy đề xuất này sẽ được đưa vào luật mới vì vấn đề chồng chất những thứ được gọi là “dàn I-924” đang ngập tràn USCIS. Những luật sư mà chúng tôi trao đổi trong tuần vừa rồi đang tiến hành gửi đơn cho nhà đầu tư theo luật EB-5 hiện hành.)

Theo những gì mà quý vị vừa đọc, tôi là một trong số những người cố gắng cải tiến luật mới bằng cách Letter from Pat Hogan giúp Quốc hội hiểu chuyện gì đang diễn ra trong thực tế. Tôi không biết chính xác tương lai EB-5 sẽ ra sao, nhưng CMB luôn giữ vững hướng đi cho đến khi Quốc hội xác định tương lai cho chương trình EB- 5. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động như từ trước tới nay nhưng sẽ phân tích từng hợp danh EB-5 để biết ảnh hưởng có thể có từ những khía cạnh khác nhau của các luật được đề xuất. Chúng tôi sẽ tiếp tục gừi đơn I-924 trong một số dự án thực, tuy nhiên, những dự án này sẽ không triên khai vội vã chỉ để gửi đơn I-924.

Lời khuyên của tôi dành cho bất kỳ ai tìm kiếm thị thực EB-5 là: Hãy quyết định ngay bây giờ! Quý vị có thể tin vào việc yêu cầu về chi phí sẽ tăng lên và nếu đăng ký bây giờ thì tiết kiệm được 300 nghìn đô la so với chỉ tiêu mới. Theo tôi nghĩ, việc này đáng để mạo hiểm, tuy nhiên giá trị của mỗi dự án nên được đánh giá dựa trên khả năng tạo việc làm là chủ yếu. Xin hãy nhớ rằng đây không hẳn là chương trình đầu tư, mà là chương trình tạo việc làm với cái lợi phát sinh là được di trú. Vì trước đây quý vị đã liên lạc với chúng tôi, nên tôi tin là tôi nên chia sẻ thông tin cập nhật này cho quý vị. CMB hiện có những hợp danh đã chuẩn bị sẵn mẫu hồ sơ để gửi sau khi nhà đầu tư tiềm năng xem xét tất cả chứng từ.

Như mọi khi, cán bộ CMB và tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý vị. Xin cảm ơn vì quý vị luôn quan tâm đến CMB.

Trân trọng,
Patrick F. Hogan
Chủ tịch
Trung tâm khu vực CMB
NVS biên dịch

BẢN GỐC TIẾNG ANH

Greetings,

I wanted to share my thoughts with you after having recently visited no less than 60 Congressional and Senatorial offices within the last 40 days. I also just attended the American Immigration Lawyers Association (AILA) EB-5 Investors Summit this past weekend in Las Vegas.

As one might expect, the topic of reauthorization and/or extension of the EB-5 Program was front and center in this conference. There was also considerable discussion about what changes will occur in EB-5 under a reauthorization or a short term extension. The consensus from “those who know” is that right now, nobody knows, and if someone tells you they know all the details this person is not someone to listen to. However in general several items are nearly certain.

Knowing this, and I agree with those who know and warn against someone who says they have all the answers, I want to share where there is consensus from those in Congress. In the weeks leading up to the AILA conference I spent much of my time visiting various congressional offices with former Congressman Bobby Schilling. Many of you know Congressman Schilling as “Bobby” and a valuable member of CMB’s team.

What Congressman Schilling and I learned is that Congress believes the cost for investment should go up and the dollar amount that was most discussed was $800,000. Members of Congress also discussed the “grandfathering” of EB-5 projects and EB-5 investors. There is no consensus on how or if this will occur however everything seems to indicate there is benefit to having an I-924 on file, although the USCIS has been inundated with I-924 applications so it is now doubtful Congress will honor an I-924 filing. We 2015 believe an I-526 on file prior to new EB-5 legislation being enacted is a much safer position to be Letter from Pat Hogan grandfathered. It is clear Congress will not amend language such that only EB-5 investors are counted towards the 10,000 visa cap.

There are a host of other proposed changes being bantered about, but those most important to prospective EB-5 investors seem to be:

›  When new legislation will occur. (The current EB-5 legislation is due to sunset on 30 September, 2015 and it is unclear if new legislation will be enacted, if a short term extension will occur or if the Program will lapse. Right now both the House and Senate will have separate bills and it seems a short term extension is most likely.)

›  Cost of investment. (This is one topic where almost everyone agrees that the cost is going up and the most common amount being discussed is $800,000.)

›  Visa allocation (Right now it seems that the way visas are counted will remain the same. There are many in favor of change however it is unlikely any change will occur this year.)

› Grandfathering of EB-5 projects and EB-5 investors (There is considerable discussion on this topic however there are no clear answers at this time. The consensus of individual opinions though it is best to have an I-526 petition filed under current legislation. Senate Bill S.1501 speaks to grandfathering of EB-5 projects where an I-924 has been filed but there is no clear indication if this proposal will make it into new law because of the flood of what we have been told are “skeleton I-924’s” hitting the USCIS. The attorneys we spoke with last week are working to file investor petitions under current EB-5 legislation.)

As you have read, I am amongst those that have tried to improve any new legislation by letting Congress know what is happening on the ground. I do not know exactly what the future of EB-5 holds however CMB sees a path forward until Congress determines the future of the EB-5 Program. We will continue to operate just as we have however we analyze each potential EB-5 partnership for how it could be impacted by the various aspects of proposed legislation. We will be filing I-924 petitions on a few real projects however these projects were not developed in haste just so we could file an I-924.

My advice to any individual now seeking an EB-5 Visa is to make a decision now! You can count on the price going up and maybe by filing now you can save $300,000 over the new price. In my opinion, it is worth the risk however the merits of any project must be looked at with a major emphasis on job creation. Remember this is not really an investment program rather a job creation program with an immigration benefit. Since you have contacted us in the past I thought I would share this updated information with you. CMB has current partnerships with the templates ready to file upon a prospective investor’s review of all the documents.

As always, the CMB staff and I are available for any questions you may have. Thanks again for your continued interest in CMB.

Warmest regards,
Patrick F. Hogan
President
CMB Regional Centers

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến