Quốc tịch thứ 2: Giải pháp giúp tối ưu hóa nghĩa vụ thuế

Bạn có thể tối ưu hóa các nghĩa vụ thuế của mình hợp pháp bằng cách thay đổi quốc gia cư trú về thuế hoặc đăng ký công ty ở nước ngoài. Để làm điều này, bạn cần có giấy phép cư trú, thường trú hoặc quốc tịch thứ 2. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về những quốc gia mà nhà đầu tư có thể nhận được giấy phép cư trú, thường trú hoặc quốc tịch thứ 2 để hưởng ưu đãi từ chính sách thuế đối với thu nhập toàn cầu. Thậm chí có thể được hoàn lại tới 100% thuế doanh nghiệp hoặc được miễn thuế nộp thuế doanh nghiệp trong 50 năm.

tối ưu hóa nghĩa vụ thuế thông qua quốc tịch thứ hai

Tối ưu hóa thuế là gì?

Tối ưu hóa thuế được hiểu là các biện pháp làm giảm các khoản thuế mà một cá nhân hoặc một công ty phải trả. Một trong những mục tiêu của việc lập kế hoạch thuế là giảm thiểu các khoản nợ thuế. Và điều này có thể được thực hiện thông qua việc chuyển đến một quốc gia khác hoặc mở công ty ở nước ngoài. Mặc dù thuế cao ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và phần lớn Liên minh châu Âu nhưng một số quốc gia vẫn có chính sách thuế ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư.

Ví dụ ở Bồ Đào Nha, thuế thu nhập được tính theo thang lũy tiến. Cư dân thuế ở quốc gia có thu nhập trên 80.882 €/năm trả thuế 48%. Tuy nhiên, đối với những cư dân thuế mới, chương trình cư trú không thường xuyên được áp dụng, cho phép nộp thuế thu nhập kiếm được ở Bồ Đào Nha 20%. Và trong một số trường hợp, nhà đầu tư không phải trả thuế đối với thu nhập trên toàn cầu bên ngoài Bồ Đào Nha.

Chúng tôi không khuyến nghị hoặc thảo luận về bất kỳ cách giảm thuế bất hợp pháp nào. Điều này có thể dẫn đến trách nhiệm hành chính và hình sự đối với tội trốn thuế. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xem xét các phương pháp tối ưu hóa thuế hợp pháp: Lựa chọn chế độ thuế đặc biệt, mở công ty ở nước ngoài và thay đổi quốc gia cư trú về thuế.

Cách tối ưu hóa việc đánh thuế một cách hợp pháp

Kiểm tra các đối tác của bạn

Nếu đối tác có hành vi gian lận hoặc trốn thuế, chi phí của các giao dịch với họ có thể không được tính khi tính thuế cơ sở. Trong trường hợp này, công ty sẽ phải trả nhiều thuế hơn.

Thay đổi quốc gia cư trú của thuế

Đôi khi chuyển nơi cư trú thuế của bạn sang một quốc gia khác có thể giúp giảm gánh nặng thuế. Ví dụ, Antigua và Barbuda không có thuế thu nhập và các công ty kinh doanh quốc tế (IBC) được miễn thuế đối với thu nhập toàn cầu trong 50 năm.

Để trở thành cư dân thuế của một quốc gia, bạn cần phải sống hợp pháp ở đó ít nhất 183 ngày một năm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, ở Síp, bạn có thể trở thành cư dân thuế trong 60 ngày, trong khi các nhà đầu tư có giấy phép cư trú Malta hoàn toàn không phải sống ở nước này.

Chọn một chế độ thuế thuận lợi

Ở một số quốc gia, cư dân thuế có thể chọn cách nộp thuế chỉ đối với một số loại thu nhập. Tại Malta, chủ sở hữu bất động sản phải trả thuế thu nhập cho thuê theo tỷ lệ lũy tiến lên đến 35% hoặc sử dụng chính sách thuế đặc biệt với tỷ lệ cố định là 15%.

Khi chuyển đến Hy Lạp, Bồ Đào Nha hoặc Síp, người nước ngoài có thể giảm thiểu thuế của họ thông qua các chế độ thuế đặc biệt.

Tận dụng các quyền lợi và các khoản khấu trừ

Chúng cho phép bạn giảm cơ sở thuế và một phần thuế đã nộp sẽ được hoàn lại.

tối ưu hóa nghĩa vụ thuế thông qua quốc tịch thứ hai

Thuế ở Caribe

Antigua & Barbuda, Grenada, Dominica, ST Lucia & Nevis là các quốc gia Caribe có chương trình đầu tư lấy quốc tịch. Lấy quốc tịch thứ 2 tại đây, nhà đầu tư có quyền mở công ty kinh doanh và trở thành cư dân thuế. Điều này giúp nhà đầu tư hưởng chính sách ưu đãi thuế quốc gia một cách hợp pháp.

Không có thuế thừa kế hoặc thuế thu nhập vốn ở các quốc gia vùng Caribe. Và ở một số quốc gia này, không có thuế thu nhập.

Thuế đối với cá nhân

Không có thuế thu nhập ở St Kitts & Nevis, Antigua & Barbuda. Ở những nơi khác trong vùng Caribe thuế thu nhập cá nhân được tính phí theo thang lũy tiến. Các ngưỡng được tính bằng đô la Caribe (EC $). Vào tháng 9/2021, 1 EC $ bằng $ 0,37. Cơ sở tính thuế có thể khác nhau: ở Dominica, người cư trú đóng thuế trên thu nhập thế giới của họ và người không cư trú trả thuế trên thu nhập kiếm được ở Dominica

Thuế thu nhập ở Caribe

Quốc gia Cơ sở và thuế suất đối với người cư trú Cơ sở và thuế suất đối với người không cư trú
Antigua & Barbuda Không tính thuế Không tính thuế
Grenada Tiền lương và thu nhập kinh doanh kiếm được ở Grenada Tỷ lệ:

+ 10% cho 24.000 EC $ đầu tiên

+ 28% trên thu nhập cao hơn

Tiền lương và thu nhập kinh doanh kiếm được ở Grenada Tỷ lệ:

+ 10% cho 24.000 EC $ đầu tiên

+ 28% trên thu nhập cao hơn

Dominica Thu nhập kiếm được ở Dominica và trên toàn cầu

Tỷ lệ:

+ 15% trên thu nhập 20.000 EC $ đầu tiền

+ 25% trên thu nhập từ 20.001 đến 50.000 EC $

+ 35% trên thu nhập từ 50.001 EC $

Thu nhập kiếm được ở Dominica và trên toàn cầu

Tỷ lệ:

+ 15% trên thu nhập 20.000 EC $ đầu tiền

+ 25% trên thu nhập từ 20.001 đến 50.000 EC $

+ 35% trên thu nhập từ 50.001 EC $

Kitts và Nevis Không tính thuế Không tính thuế
St Lucia Không tính thuế thu nhập đối với thu nhập kiếm được tại St Lucia lên đến 18.400 EC $

+ 10% trên thu nhập từ 18.401 đến 28.400 EC $

+ 15% trên thu nhập từ 28.401 đến 38.400 EC $

+ 20% trên thu nhập từ 38.401 đến 48.400 EC $

+ 30% trên thu nhập từ 48.401 EC $

Thu nhập kiếm được ở St Lucia

+ 10% trên thu nhập lên đến 10.000 EC $

+ 15% trên thu nhập từ 10.001 đến 20.000 EC $

+ 20% trên thu nhập từ 20.001 đến 30.000 EC $

+ 30% trên thu nhập từ 30.001 EC $

Ngoài thuế thu nhập, cư dân còn phải trả thuế bất động sản, thuế chuyển quyền sở hữu khi bán bất động sản và thuế đóng dấu. Mức thuế thay đổi tùy theo quốc gia và tình hình.

 • Ở St Lucia, thuế bất động sản là 0,25% giá trị đối với bất động sản nhà ở và 0,4% đối với bất động sản thương mại
 • Ở St Kitts và Nevis tỷ lệ dao động từ 0,2 đến 0,3%
 • Ở Grenada không có nghĩa vụ đóng dấu cho cá nhân
 • Ở Dominica thuế bất động sản là 2,5% cho người bán và 4% cho người mua

Thuế kinh doanh

Thông thường, các nhà đầu tư đăng ký các công ty kinh doanh quốc tế ở Caribe (IBC). Các công ty IBC bắt buộc phải có văn phòng hoặc đại diện được cấp phép tại quốc gia. Một công ty trở thành đối tượng cư trú của thuế tại một quốc gia nếu nó được thành lập ở đó hoặc các hoạt động của nó được thực hiện tại quốc gia đó. Ở hầu hết các bang Caribe, các công ty phải trả thuế thu nhập trên thu nhập toàn cầu và VAT của họ.

Các khoản thuế phải trả cho các công ty cư trú tại Caribe

Quốc gia Thuế thu nhập: Cơ sở và thuế suất VAT
Antigua & Barbuda
 • Thu nhập toàn cầu
 • 25% lợi nhuận ròng
 • IBCs được miễn thuế đối với thu nhập, cổ tức và tiền bản quyền từ các nguồn nước ngoài trong 50 năm đầu tiên sau khi thành lập
Từ 0 đến 15%
Grenada
 • Thu nhập toàn cầu
 • 28% lợi nhuận ròng
0 đến 20%
Dominica 25% thu nhập ròng kiếm được trên toàn thế giới Từ 0 đến 15%
Kitts và Nevis 33% thu nhập ròng kiếm được trên toàn thế giới Từ 0 đến 15%
St Lucia 30% thu nhập kiếm được ở St Lucia Từ 0 đến 12.5%

Nếu nhà đầu tư chuyển doanh nghiệp đến quốc gia mà bản thân anh ta trở thành đối tượng cư trú thuế, công ty sẽ không khấu trừ thuế đối với cổ tức. Các khoản chi trả cổ tức cho người không cư trú chỉ được miễn thuế ở St Lucia. Ở các nước khác, chi trả cổ tức cho người không cư trú bị đánh thuế 15-25%.

Thuế ở Vanuatu

Vanuatu không có thuế thu nhập, tiền lãi vốn hoặc thuế thừa kế. Thông thường các nhà đầu tư nước ngoài thành lập các Công ty kinh doanh quốc tế (IBC) tại đây. Trong 20 năm đầu tiên kể từ ngày đăng ký, các công ty quốc tế không bị đánh thuế đối với lợi nhuận hoặc thu nhập, thu nhập từ vốn, thừa kế hoặc quà tặng.

Khi đăng ký một công ty, một khoản phí đăng ký là 150 $ được trả. Thay vì thuế, một công ty quốc tế trả khoản phí hàng năm là 300 $. Các cổ đông trong IBCs không nộp thuế tại Vanuatu đối với thu nhập có được từ các hoạt động của công ty.

Xem thêm: Chương trình đầu tư quốc tịch Vanuatu: Tự do đi lại +130 nước, giảm gánh nặng thuế

Thuế ở các nước châu Âu

Thuế khá cao ở Liên minh châu Âu. Ví dụ, ở Bồ Đào Nha, thuế thu nhập có thể lên tới 48%. Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để giảm nghĩa vụ thuế: chuyển một công ty sang Bồ Đào Nha, thực hiện quyền được khấu trừ thuế hoặc có được trạng thái ưu đãi về thuế.

Malta

Thuế thu nhập ở Malta được đánh theo quy mô lũy tiến. Tỷ lệ dao động từ 0 đến 35%. Cư dân thuế được hưởng lợi từ khoản khấu trừ thuế lên đến 9.905 €, tùy thuộc vào thu nhập và tình trạng hôn nhân của người nộp thuế.

Thuế doanh nghiệp

Công ty ở Malta nộp thuế doanh nghiệp 35%. Một phần thuế mà công ty đã nộp có thể được hoàn lại:

 • 100% nếu công ty mẹ sở hữu cổ phần trong công ty nước ngoài và thuộc loại Công ty mẹ tham gia
 • 6/7 nếu công ty đang kinh doanh
 • 5/7 nếu công ty lãi từ tiền bản quyền và lãi
 • 2/3 nếu công ty nhận thu nhập từ một quốc gia khác mà Malta có thỏa thuận về tránh đánh thuế hai lần

Xem thêm: Thay đổi chính sách thuế Malta 2022 đáng chú ý

Thuế VAT 

Thuế VAT ở Malta là 18%, một trong những mức thuế suất thấp nhất trong Liên minh Châu Âu; chỉ sau Luxembourg và Thụy Sĩ. Để trở thành cư dân thuế ở Malta, bạn cần cư trú tại quốc gia này ít nhất 183 ngày/năm. Tuy nhiên, một ngoại lệ dành cho những người có giấy phép cư trú: Họ ngay lập tức trở thành cư dân thuế và không cần phải sống ở Malta, miễn là họ không dành 183 ngày/năm ở bất kỳ quốc gia nào khác. Các nhà đầu tư có nơi cư trú tại Malta nộp thuế theo chế độ thuế đặc biệt:

 • 15% trên thu nhập kiếm được ở nước ngoài và chuyển đến Malta
 • 35% trên thu nhập kiếm được ở Malta

Họ phải trả thuế thu nhập ít nhất 15.000 € mỗi năm đối với thu nhập chuyển đến Malta. Những người không trả số tiền tối thiểu này không được phép gia hạn giấy phép cư trú.

Ngoài ra, không bị tính thuế đối với thu nhập kiếm được ở nước ngoài chưa chuyển đến Malta.

Bồ Đào Nha

Trạng thái Cư trú không thường xuyên (NHR), được cấp trong 10 năm cho phép người nước ngoài trở thành cư dân thuế mới Bồ Đào Nha. Ngoài ra, kể từ 1/4/2020, Bồ Đào Nha cho phép trả thuế đối với lương hưu nhận được từ một quốc gia khác với tỷ lệ 10%. Nếu có hiệp ước đánh thuế hai lần giữa Bồ Đào Nha và quốc gia nơi phát sinh thu nhập từ lương hưu, thì sẽ không bị tính thuế.

Không phải nộp thuế đối với cổ tức, tiền lãi, tiền bản quyền, tiền lãi vốn và thu nhập từ tiền cho thuê nhận được ở nước ngoài, với điều kiện quốc gia thực hiện thanh toán không được coi là cơ quan tài phán ở nước ngoài và có thỏa thuận thuế với Bồ Đào Nha.

Hy Lạp

Hy Lạp cũng dành nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Họ có thể trả thuế cho thu nhập toàn cầu của mình theo một tỷ lệ cố định. Nếu không có những nhượng bộ này, thuế được trả theo mức lũy tiến lên đến 44%.

Thuế ưu đãi đối với thu nhập toàn cầu là 100.000 € mỗi năm. Nếu các thành viên gia đình của nhà đầu tư cũng chọn nộp thuế cố định, họ cần phải trả 20.000 € cho mỗi người.

Để tận dụng những lợi ích này, bạn cần phải trở thành cư dân thuế ở Hy Lạp. Tuy nhiên, nhà đầu tư không thể được hưởng lợi từ ưu đãi thuế này nếu họ đã là đối tượng cư trú của quốc gia này trong hơn 1 năm trong 8 năm trước đó.

Đầu tư 500.000 € vào nền kinh tế của đất nước là một điều kiện khác để thu được lợi ích. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã nhận được giấy phép cư trú tại Hy Lạp bằng hình thức đầu tư có đủ điều kiện để được hưởng những lợi ích này mà không cần phải đầu tư 500.000 €.

Síp

Các lợi ích về thuế có thể được nhận bởi những cư dân không cư trú trong nước. Họ không trả thuế ở Síp đối với thu nhập toàn cầu, cổ tức, lãi suất và tiền lãi từ việc bán chứng khoán và quyền công ty. Bạn có thể trở thành cư dân thuế ở Síp bằng cách sống ở nước này ít nhất 60 ngày. Bạn cũng cần mua hoặc thuê bất động sản trong nước và điều hành doanh nghiệp hoặc làm việc tại Síp. Đồng thời, bạn không thể dành hơn 183 ngày/năm ở bất kỳ quốc gia nào khác.

Làm thế nào để tránh nộp thuế ở 2 quốc gia cùng một lúc?

Các quốc gia ký hiệp ước đánh thuế hai lần (DTT) cho phép cư dân của các quốc gia tham gia tránh phải trả toàn bộ số tiền thuế 2 lần: tại quốc gia nơi nhận thu nhập và tại quốc gia cư trú chịu thuế.

Ví dụ một cư dân thuế của Việt Nam đã mua bất động sản ở Malta và cho thuê nó. Nếu không có DTT, nhà đầu tư sẽ phải trả thuế 15% đối với thu nhập cho thuê ở Malta và 10% ở Việt Nam. Theo kết quả của DTT, họ chỉ cần thanh toán 15% ở Malta.

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến