MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Mở Tài Khoản Ngân Hàng

Tài khoản ngân hàng là nơi an toàn để quý vị giữ tiền của mình. Ngân hàng có nhiều loại tài khoản khác nhau. Tài khoản viết chi phiếu (dành cho việc trả các hóa đơn) và tài khoản tiết kiệm (được trả lãi suất trên tiền gởi) là hai loại tài khoản thông dụng. Quý vị có thể mở một tài khoản cá nhân hoặc tài khoản chung với người phối ngẫu hoặc với một người khác.  Ngân hàng có thể thu phí cho một số dịch vụ của họ.

Có những loại hình ngân hàng khác để quý vị chọn lựa như liên hiệp tín dụng (credit union) hay là liên hiệp tiết kiệm và cho vay (savings and loan association). Chủ sử dụng nhân công của quý vị có thể có một liên hiệp tín dụng để quý vị tham gia. Các liên hiệp tín dụng cung cấp phần lớn các dịch vụ giống như ngân hàng, nhưng một số nơi cũng có thể có thêm các dịch vụ khác.  Hãy so sánh dịch vụ, lệ phí, giờ làm việc, và địa điểm của vài ngân hàng khác nhau trước khi quý vị mở tài khoản, để quý vị có thể chọn ngân hàng thích hợp nhất cho các nhu cầu của mình.

Khi mở tài khoản ngân hàng, quý vị sẽ được yêu cầu chứng minh nhân thân của mình. Quý vị có thể chứng minh bằng Thẻ Thường Trú Nhân hoặc bằng lái. Quý vị cũng sẽ cần gởi ngân hàng một số tiền – gọi là “tiền gởi” (deposit) – vào tài khoản mới của quý vị. Sau ít ngày, quý vị có thể rút tiền trong tài khoản. Ở đây được gọi là “rút” tiền. Quý vị có thể rút tiền bằng cách viết chi phiếu, rút từ máy rút tiền tự động (ATM), hoặc điền vào một phiếu rút tiền tại ngân hàng.

2. Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng

Quý vị có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng chi phiếu cá nhân hoặc thẻ ATM. Hãy đảm bảo rằng chỉ quý vị và người đứng tên chung tài khoản với quý vị (nếu có) có thể sử dụng tài khoản của quý vị.

3. Chi phiếu cá nhân

Quý vị sẽ nhận được một sổ Chi phiếu cá nhân khi mở tài khoản dùng séc. Chi phiếu là bản mẫu in sẵn để quý vị điền vào khi chi trả cho những chi phí nào đó. Thông tin ghi trên chi phiếu báo cho ngân hàng biết để họ chi trả cho người hoặc cơ sở kinh doanh mà quý vị đã viết trên tờ chi phiếu. Hãy nhớ cất giữ những tờ chi phiếu này ở nơi an toàn.

4. Thẻ ATM  

Quý vị có thể yêu cầu ngân hàng cấp thẻ ATM cho mình. Đây là một thẻ nhựa nhỏ kết nối với tài khoản ngân hàng của quý vị. Quý vị có thể sử dụng thẻ này để rút tiền mặt hoặc gởi tiền vào tài khoản của quý vị tại một ATM. Thường thì quý vị không phải trả lệ phí khi sử dụng ATM của ngân hàng của mình. Quý vị có thể phải trả một khoản lệ phí nếu sử dụng ATM của một ngân hàng khác. Nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn cách sử dụng thẻ ATM và cho quý vị một số mật mã gọi là PIN (số nhận dạng cá nhân) để sử dụng ATM. Hãy cẩn thận khi sử dụng ATM. Đừng bao giờ đưa cho người khác số PIN hoặc thẻ ATM của mình. Họ có thể sử dụng thẻ để rút tiền trong tài khoản của quý vị.

5. Thẻ mua hàng nợ

Ngân hàng sẽ cấp cho quý vị một thẻ mua hàng nợ (debit card) để sử dụng cho tài khoản dùng chi phiếu. Đôi khi thẻ ATM cũng có thể được sử dụng như thẻ mua hàng nợ. Thẻ mua hàng nợ cho phép quý vị trả tiền cho một thứ gì đó mà không cần viết chi phiếu; thay vào đó, ngân hàng sẽ chuyển tiền trực tiếp đến nơi mà quý vị đã mua sắm.

6. Chi phiếu Ngân Hàng

Chi phiếu ngân hàng là loại chi phiếu mà ngân hàng viết theo yêu cầu của quý vị. Quý vị gởi một số tiền vào ngân hàng và họ viết một tờ chi phiếu ngân hàng cho số tiền gởi đó để trả cho một cá nhân hoặc cơ sở kinh doanh mà quý vị muốn gởi. Ngân hàng có thể thu lệ phí khi viết chi phiếu ngân hàng.

7. Thẻ tín dụng (credit card) 

Thẻ tín dụng (credit card) – hay còn gọi là “thẻ chi tiêu” (charge card) – cho phép quý vị mua sắm chịu trả sau. Ngân hàng, cửa hàng và trạm đổ xăng là một vài cơ sở kinh doanh có thể cấp cho quý vị thẻ tín dụng. Hàng tháng quý vị sẽ nhận qua đường bưu điện một hoá đơn tính tiền cho những món hàng quý vị đã mua bằng thẻ tín dụng.

Nếu quý vị trả toàn bộ số tiền ghi trong hoá đơn thì quý vị sẽ không phải trả tiền lời. Nếu quý vị không trả toàn bộ số tiền ghi trong hóa đơn hoặc nếu quý vị chậm trễ việc trả tiền thì quý vị sẽ bị tính tiền lời và có thể phải trả thêm một khoản phí. Một số thẻ tín dụng có mức lãi suất rất cao.

Hãy cẩn thận khi cho người khác biết số thẻ tín dụng của mình, nhất là qua điện thoại hoặc Internet. Hãy đảm bảo rằng quý vị biết rõ và tin tưởng những người hoặc những cơ sở thương mại đã hỏi số thẻ tín dụng của quý vị.

Ở nước Mỹ, cách thức quý vị sử dụng tín dụng rất quan trọng. Có những tổ chức ấn định “điểm tín dụng” (credit score) hoặc “xếp loại tín dụng” (credit rating) cho quý vị tuỳ thuộc vào việc quý vị thanh toán hóa đơn như thế nào, có bao nhiêu khoản vay, và một số yếu tố khác.  Việc xếp loại tín dụng này rất quan trọng khi quý vị muốn mua nhà, xe hơi hoặc vay một khoản tiền. Sau đây là một số việc quý vị có thể làm để có tín dụng tốt:

› Thanh toán hoá đơn đúng hẹn.

› Giữ cho số tìền vay trong thẻ tín dụng ở mức thấp, và nhớ trả ít nhất mức tối thiểu hàng tháng.

› Không nên nộp đơn xin nhiều khoản vay hoặc thẻ tín dụng.

NVS – Đầu Tư Quốc Tế sưu tầm

Chan website

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến