CẢI TỔ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI HOA KỲ

Tổng thống Barack Obama, Quốc hội Hoa kỳ, các công ty bảo hiểm sức khoẻ, các nhà cung cấp những dịch vụ y tế và những người  sử dụng các dịch vụ này như chúng ta, tất cả đều nói về cải tổ hệ thống chăm nom sức khỏe. Nhưng giải thích cải tổ này là  thế nào thì  không ai có thể đưa ra một câu trà lời đơn giản. Nhưng dù giải thích là thế nào đi chăng nữa thì cải tổ này chắc chắn sẽ  ảnh hưởng  xâu xa lên nhiều công dân Hoa kỳ.

Tại sao lại không thể có một giải thích đơn giản vể cải tổ hệ thống chăm nom sức khỏe? Lý do là vì hệ thống y tế của chúng ta có quá nhiều phần.

Hệ thống này đã  phát triển qua nhiều thế hệ, theo đà tiến bộ của kỹ thuật, khoa học và theo nhu cầu đòi hỏi . Vì  thế, hệ thống chăm nom sức khoẻ của chúng ta thực sự không phải  là một hệ thống mà là một sự “chắp vá” giữa chính quyền và các tổ chức tư nhân đứng ra chi trả  và cung cấp những dịch vụ y tế, một sự chắp vá có nhiều  sơ hở  và đầy lỗ  hổng. Chính vì  vậy mà nhiều  người cho là hệ thống chăm nom sức khoẻ của chúng ta đã “ rách nát”
Như ông Mike McCallister, CEO của Humana — một công ty cung cấp phúc lợi sức khoẻ trên toàn quốc– đã nói “Nếu muốn tránh một đại họa xẩy ra cho chế độ chăm nom sức khoẻ hiện nay thì  chúng ta phải  hoạch định một đường hướng mới và một phương cách hoạt đông mới.”
Kế hoạch cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obahama ra sao?

Vào năm 2008, Tổng thống Barack Obahama đã ra tranh cử với chiêu bài “Change” (Thay đổi) và đã thắng cử một cách vẻ vang để trở thành vị tổng thống da đen gốc Phi châu đầu tiên tại Hoa kỳ. Ngoài sự lạc quan và những thay đổi tốt đẹp mà chính quyền TT Obama mong muốn đem lại cho đất nước, còn có những biện pháp mạnh mẽ cần phải thực hiện để đưa Hoa kỳ ra khỏi tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay. Chính vì thế mà quyết định lớn lao đầu tiên của Tỗng thống Obama là tung ra gói kích thích kinh tế hàng tỉ đô-la để giúp Hoa kỳ trỗi dậy thoát ra khỏi cơn suy thoái.

Lose-Belly-Fat-healthy_lifestyle

Một trong những mối quan tâm lớn nhất mà kế hoạch kích thích kinh tế nhắm vào là giải quyết vấn đề bảo hiểm y tế mà cả triêu người dân Hoa kỳ hiên nay không thể có được.Theo thống kê, gần 45 triệu cư dân trên đất nước này  không có bảo hiểm sức khoẻ cần thiết, và trong số đó một tỉ lệ lớn là những trẻ em dưới 18 tuổi.  Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật (CDC) báo cáo là gần 15 phần trăm dân chúng hoàn toàn không có bất cứ hình thức bảo hiểm sức khoẻ nào.

Cũng theo báo cáo trên đây của CDC thì có khoảng 32 phần trăm người gốc Mễ tại Hoa kỳ không có bảo hiểm sức khỏe, trong khi đó 19 phần trăm   người  Mỹ   gôc Phi châu và 10 phần trăm người Mỹ da trắng cũng rơi vào tình trang như vậy. Các thống kê này còn cho thấy là số trẻ em không có bảo hiểm sức khoẻ tiếp tục tăng mổi năm. Tính tới năm 2006, có gẩn 7 triệu trẻ vị thành niên không có bất cứ dạng bảo hiểm y tế nào.

Tân chính phủ của TT Obama hi vọng sẽ làm được gì để giải tỏa mối lo âu về bảo hiểm sức khoẻ.? Dưới đây là một vài điểm chính trong kế hoạch cải tổ  bảo hiểm sức khoẻ đã được  đưa ra trên mạng  lưới điên toán của TT Obama và bởi Phó TT Joe Biden nhắm đáp ứng đòi hỏi thay đổi  của người dân Hoa Kỳ.

Điều trước tiên là vì hiên nay tại Hoa kỳ đã sẳn có những hệ thống bảo  hiểm y tế như Medicare, Medicaid,v.v… nên kế hoạch của TT Obama  sẽ dưa vào và đồng thời  cải thiện các hệ thống ấy. Nói một cách tống quát, kế hoach của TT Obama là cung cấp bảo hiểm y t ế cho những người cần tới nó nhất và làm sao cho mọi người đểu có thể sử dụng đươc các tài nguyên y tế. Đối với những người đã  có bảo hiểm y tế thì TT Obama nhắm giảm  bớt chi phí phải trả bằng tiền túi xuống còn  $2,500 một năm. Đối với những người chưa có bảo hiểm thì họ sẽ có nhiều lựa chọn vừa túi tiền hơn.

Trước khi TT Obama đua ra kế hoạch này, nhiểu hãng bảo hiểm y tế xem xét rất kỹ tiểu sử y lý  và tình trạng bệnh tật sẵn có của người mua trước khi quyết định bán hay không bán bảo hiểm  vì họ cho rằng các người  có bệnh tật trước khi mua bảo hiểm là một rủi ro lớn… TT Obama tìm cách giúp người dân vượt qua  trở ngại này  để cho các  hãng bảo hiểm chiụ bán bảo hiểm cho nhửng người có tiền- bệnh- lý với một bảo phí hợp lý và cố định.

Ngoài ra vì  các công nhân có quyền đươc hưởng phúc lợi bảo hiểm y tế từ nơi làm việc nên TT Obama đề nghị cấp một tín dụng thuế  về sức khoẻ (health tax credit) cho các các doanh nghiệp nhỏ  để cho ngay cả  các doanh nghiệp nhỏ này cũng có thể mua bảo hiểm cho nhân viên.

Trong số các để nghị khác của TT Obama và Phó TT Biden còn có những cải cách liên quan tới tính cách bao quát hơn của các  báo cáo y tế của bệnh viện  và các nhà cung cấp dịch vu y tế, cũng như việc giảm bớt chi phí mua bảo  hiễm sức khỏe  cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Tất cà các khoản mục này đều nằm trong kế hoạch sửa đổi và cải  thiện luật COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) mà TT Obama đã cho tiến hành ngay sau khi nhậm chức.

Theo hãng thông tấn Reuters thì các báo cáo mới đây đã ước tính tổng số chi tiêu cho kế hoạch  cải  tổ y tế của TT Obama sẽ lên gần một ngàn tỉ mỹ kim nhập vào toàn bộ gói kích thích kinh tế. Báo cáo 17 tháng 2 vừa qua đã  ghi nhận là trên $150 tỉ sẽ được chi ra để cung cấp bảo  hiểm y tế cho những người dân nghèo cũng như để tài trợ  các công cuộc nghiên cứu về chăm nom sức khoẻ.

Khoảng $87 tỉ  sẽ được cấp cho các chượng trình bảo hiểm y tế do Tiểu bang tài trợ như chượng trình SCHIP (State Children’s Health Insurance Program) nhắm cấp bảo hiểm sức khoẻ cho các trẻ em thuộc gia đình nghèo và cho một chương trình khác là Medicaid. Nhờ ngân khoản dành cho SCHIP sẽ có thêm khoảng 5 triệu trẻ em  được cung cấp bảo  hiểm y tế. Cũng cùng chiều hướng này khoảng 7 triệu người bị mất việc vì  suy thoái kinh tế sẽ có thể tiếp tục đươc hưởng bảo hiểm y tế do sở làm việc của họ bảo tr ợ. Khoảng  $25 tỉ trong ngân sách bảo  hiễm sức khoẻ của TT Obama sẽ đươc để riêng ra để chi trả 65 phần trăm tiền bảo phí (premium) cho mỗi cá nhân.

Ngoài ra $19 tỉ  sẽ được dành cho việc sử dụng kỹ thuật để phổ biến rộng rãi trong quần chúng các tin tức về y tế và sức khoẻ, kể  cả  việc triển khai một hệ thống điện tử để quản lý các hổ sơ y lý cũng như để các bác sĩ kê toa thuốc. Các bác sĩ tham gia sẽ được Medicare và Medicaid bồi hoàn chi phí. Điều này giúp khuyến khích  dân chúng ý thức được nhiều hơn về các phương pháp trị liệu, phòng ngừa và về các lựa chọn về chăm nom sức khoẻ.

Muốn có thể cải thiện tình trạng của nển y học và ngành chăm nom sức khoẻ một khoản tiển $10 tỉ sẽ được trích ra từ ngân sách bảo hiễm y tế đề xúc tiến các công cuộc nghiên cứu y học. Điều này sẽ mang lại hi vọng cho các bệnh nhân đang trông chờ được chữa tri khỏi các bệnh ung thư, Alzheimer, tiểu đường, mập phì và bệnh tim.

Nói vắn tắt kế hoạch bảo hiểm y tế của TT Obama có thể thu tóm vào ba điểm chính sau đây. Điểm thứ nhất là tạo điều kiện cho mọi người dân Hoa kỳ có được một bảo hiểm sức khoẻ vừa túi tiển và có phẩm chất cao. Điểm thứ hai là hiện đại hóa hệ thống chăm nom sức khoẻ để giảm chi phí điều hành và gia tăng phẫm chất của các dịch vụ. Và cuối cùng, TT Obama nhắm khuyến khích việc phòng chống bệnh tật và nâng cao tình trạng sức khoẻ toàn diện cho mọi người dân Hoa kỳ.

NVS – Đầu Tư Quốc Tế sưu tầm

Chan website

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến