Visa 188 Úc diện kinh doanh đầu tư: Đơn giản, nhanh chóng, dễ nhập tịch

Visa 188 là thị thực tạm thời có giá trị đến 4 năm, cho phép người nộp đơn sở hữu (hoặc sở hữu một phần) một doanh nghiệp Úc. Các thành viên gia đình cũng được quyền sinh sống, làm việc và học tập tại Úc. Thị thực này thiết lập một con đường dẫn đến thường trú nhân, khi đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Chương trình nhập tịch Úc

 1. Đầu tư định cư Úc Visa 188 là chương trình gì?

Chương trình đầu tư định cư Úc dành cho doanh nhân theo diện Visa 188 là chương trình cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức.

Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, đơn giản và dễ chứng minh tài chính. Thông qua mức đầu tư hợp lý, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội tại đây.

Dạng thị thực Visa 188 hay còn được gọi là Thị thực Đầu tư và Đổi mới Doanh nghiệp (Tạm thời). Thị thực này cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc, tiến hành hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Úc hoặc thực hiện một hoạt động kinh doanh ở Úc.

 1. Visa 188 Úc bao gồm những hình thức nào?

Visa 188 Úc bao gồm các diện:

 1. Diện kinh doanh đổi mới (Visa 188A)
 2. Diện đầu tư (Visa 188B; 188C; 188D)
 3. Diện doanh nhân khởi nghiệp (188E)

các hình thức đầu tư định cư Úc

2.1. Diện kinh doanh đổi mới (Visa 188A)

Thị thực tạm thời visa 188A này dành cho những nhà đầu tư có kỹ năng kinh doanh. Nó cho phép họ điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc.

 • Mức đầu tư: 250,000 – 500,000 AUD (tùy theo yêu cầu của mỗi bang/ lãnh thổ).
 • Mục đích: Lấy visa tạm trú, có thể xin thường trú nhân khi thỏa các điều kiện.
 • Thời gian nhận được visa: 23 – 25 tháng.
 • Thời gian Visa: Lên đến 4 năm 3 tháng. Có thể gia hạn thêm 2 năm sau khi người nộp đơn đã có thị thực loại 188 được 3 năm, trong 6 năm kể từ ngày được cấp Thị thực ban đầu.
 • Điều kiện:

– Điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc.

– Đương đơn và thành viên gia đình đạt điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

– Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.

– Trong 2 năm trên 4 năm gần nhất có cổ phần trong các công ty, với tổng doanh thu tối thiểu 500.000 AUD/năm.

– Góp vốn kinh doanh ở Úc, nắm giữ cổ phần từ 10-51% tùy theo doanh thu công ty.

– Chứng minh tài sản đạt tối thiểu 800.000 AUD.

2.2. Diện đầu tư có bảo lãnh (Visa 188B)

Thị thực 188B dành cho những người muốn đầu tư được chỉ định vào một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc. Sau khi duy trì đầu tư tại Úc trong 4 năm, người nộp đơn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực Phân loại 888 về Đổi mới Kinh doanh & Đầu tư (Cư trú).

Chương trình visa này cho phép vợ/ chồng và các con (dưới 23 tuổi) của nhà đầu tư được có cơ hội trở thành thường trú nhân Úc sau khi thỏa điều kiện thường trú ở Úc.

 • Mức đầu tư: 1,5 triệu AUD (khoảng 23,8 tỷ đồng).
 • Hình thức đầu tư: Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Úc, duy trì khoản đầu tư để định cư ở Úc trong 4 năm liên tục.
 • Thời gian nhận được visa: 23 – 25 tháng.
 • Thời gian cư trú: Lên đến 4 năm 3 tháng.
 • Điều kiện:

– Đương đơn và thành viên gia đình đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

– Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.

– 2 năm trên 4 năm gần nhất phải có doanh thu tối thiểu 500.000 AUD/năm.

– Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư.

– Trong 1 năm trên 5 năm gần nhất phải quản lý trực tiếp một doanh nghiệp sở hữu tối thiểu 10% cổ phần.

– Chứng minh tài sản 2.25 triệu AUD.

2.3. Diện đầu tư trọng yếu Visa 188C

Đây là thị thực tạm thời 4 năm, dành cho những người sẵn sàng đầu tư 5 triệu AUD vào Úc. Sau khi duy trì khoản đầu tư tại Úc trong 4 năm, người nộp đơn có thể đăng ký thường trú thông qua thị thực Đổi mới Kinh doanh & Đầu tư (Cư trú) Subclass 888.

 • Mức đầu tư: 5 triệu AUD (khoảng 79,4 tỷ đồng).
 • Thời gian nhận được visa: có thể 12 – 24 tháng.
 • Điều kiện:

– Không giới hạn độ tuổi. Không yêu cầu thang điểm di trú.

– Đương đơn và tất cả thành viên gia đình đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

– Chứng minh tài sản 5.000.000 AUD để đầu tư vào các hình thức:

+ Tối thiểu 500.000 AUD vào quỹ đầu tư liên doanh hay cổ phần. Quỹ này đầu tư vào các công ty tư nhân nhỏ và các công ty mới thành lập của Úc.

+ Tối thiểu 1,5 triệu AUD vào các quỹ đầu tư quản lý được chấp thuận, hoặc các công ty được niêm yết mới nổi lên trên sàn chứng khoán (ASX).

+ Tối thiểu 3 triệu AUD vào các quỹ đầu tư cân bằng.

– Thực hiện đầu tư và duy trì trong 4 năm

Sydney Autralia

2.4. Diện đầu tư cao cấp Visa 188D

Đây là thị thực tạm thời 4 năm, dành cho những người muốn đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào các khoản đầu tư phù hợp tại Úc. Sau khi duy trì khoản đầu tư tại Úc trong 1 năm, người nộp đơn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực Đổi mới Kinh doanh & Đầu tư (Cư trú) Subclass 888.

 • Điều kiện:

– Không giới hạn độ tuổi. Không yêu cầu thang điểm di trú.

– Đương đơn và tất cả thành viên gia đình đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

– Đương đơn phải đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD theo một trong các dạng đầu tư sau:

+ Đầu tư vào tài sản niêm yết trên sàn chứng khoán Úc.

+ Đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc bán chính phủ.

+ Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp; Hoặc phiếu phát hành do một công ty niêm yết của Úc (hoặc công ty con sở hữu 100% vốn của tổ chức niêm yết tại Úc); Hoặc các trái phiếu doanh nghiệp Úc được xếp loại đầu tư; Hoặc các trái phiếu đã được đánh giá bởi cơ quan đánh giá nợ được AFS (Australia Finance Service) cấp phép.

+ Đầu tư vào các công ty trách nhiệm hữu hạn của Úc.

+ Bất động sản ở Úc trừ nhà ở.

+ Đầu tư vào các khoản tiền hoãn lại hàng năm (Deferred annuities) do các công ty Úc đăng ký.

+ Đầu tư vào các khoản đóng góp từ thiện đã được chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ chấp thuận.

– Chứng minh tài sản ròng tối thiểu 15 triệu.

2.5 Diện doanh nhân khởi nghiệp (188E)

Đây là thị thực tạm thời 4 năm, dành cho các doanh nhân có ý tưởng đổi mới và được bên thứ ba hỗ trợ tài chính. Sau 2 năm ở Úc và được chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ bảo trợ để đủ điều kiện xin thường trú thông qua visa Subclass 888 Đổi mới Kinh doanh & Đầu tư (Cư trú).

 • Điều kiện:

– Có tiếng Anh 6.0 IELTS cho mỗi kĩ năng.

– Cam kết hoặc đề xuất thực hiện một hoạt động kinh doanh khởi nghiệp theo quy định tại Úc.

– Các ý tưởng kinh doanh KHÔNG ĐƯỢC PHÉP liên quan đến các lĩnh vực sau: mua bán bất động sản, dịch vụ cho thuê lao động, ua lại một doanh nghiệp có sẵn hoặc chuyển nhượng thương hiệu tại Úc.

– Đương đơn phải có 1 hoặc nhiều thỏa thuận đầu tư tài chính tổng cộng tối thiểu 200.000 AUD từ các tổ chức hợp lệ do chính phủ quy định.

– Ít nhất 10% khoản tài trợ phải được chuyển cho nhà khởi nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Úc.

– Đương đơn đang nắm giữ tối thiểu 30% cổ phần của doanh nghiệp khởi nghiệp khi thỏa thuận được ký.

– Đương đơn có một kế hoạch kinh doanh chi tiết cho công ty khởi nghiệp của mình.

 1. Quyền lợi chương trình Visa 188

Các lợi ích của Visa 188 Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (Tạm thời) bao gồm:

– Quyền thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện tại hoặc đầu tư vào Úc

– Du lịch không giới hạn trong và ngoài nước Úc

– Mang các thành viên gia đình cùng bạn đến Úc. Đi và về Việt Nam bất cứ lúc nào

– Hệ thống giáo dục và y tế tiêu chuẩn cao

– Cơ hội nộp đơn xin quốc tịch Úc, hưởng các phúc lợi của chính phủ Úc

– Cơ hội đăng ký thường trú thông qua thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Thường trú) (subclass 888)

Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Úc diện Visa 188 vui lòng để lại thông tin theo mẫu đơn bên dưới hoặc gọi ngay cho Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế NVS để được tư vấn miễn phí:

 • Hotline: 0914 137 699 – 0909 173 299
 • Trụ Sở Chính: Lầu 7, tòa nhà SGNR, 161-163 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Bài viết liên quan
Gọi ngay
Nhắn tin Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn