THỜI GIAN XỬ LÝ TRUNG BÌNH CÁC GIAI ĐOẠN HỒ SƠ EB-5 CỦA SỞ DI TRÚ MỸ

NVS – Đầu Tư Quốc Tế cập nhật đến Quý Nhà Đầu Tư thời gian xử lý trung bình của Sở Di Trú Mỹ cho các giai đoạn xét duyệt hồ sơ EB-5. Thông tin này được biên dịch từ nguồn tin của Hiệp Hội Đầu Tư Mỹ (Invest In USA) 

1. Thời gian xét duyệt đơn I-526

›  Tính đến thời điểm 30/06/2015, Sở Di Trú Mỹ công bố thời gian xử lý trung bình đơn I-526 của Nhà Đầu Tư  là 13.5 tháng.

›  Thời gian xử lý hồ sơ này đã tăng thêm so với thời gian trung bình xét duyệt cập nhật vào tháng 05/2015 là 13.5 tháng.

2. Thời gian xét duyệt đơn I-829

›  Thời gian xét duyệt trung bình đơn I-829 tính đến thời điểm 30/06/2015 là 14.3 tháng, tăng lên so với thời gian trung bình vào tháng 05/2015.

›  Cùng thời điểm tháng 06 /2014 thời gian xét duyệt trung bình là 5.7 tháng, điều này thể hiện Sở Di Trú Mỹ đã điều chỉnh thời gian xét duyệt I-829  tăng lên 150% so với những năm trước.

3. Thời gian xử lý hồ sơ EB-5 của dự án I-924

›  Thời gian xử lý trung bình đơn I-924  tính đến ngày 30/06/ 2015 là 11,8 tháng. Sở Di Trú Mỹ đã tăng thời gian xét duyệt đơn này đáng kể so với thời gian trước đây.

›  NVS – Đầu Tư Quốc Tế sẽ theo dõi và liên tục cập nhật đến Quý Nhà Đầu Tư những thông tin cập nhật mới nhất về hồ sơ định cư  EB-5 của Sở Di Trú Mỹ.

Nguồn IIUSA
NVS biên dịch

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến