Điểm định cư Đảo Hoàng Tử Canada tháng 3 và 4/2024

Trong tháng 3 và 4/2024, Đảo Hoàng Tử PEI tổ chức 2 đợt rút thăm cho chương trình PNP vào ngày 21/3 và ngày 4/4 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 3/2024

Đảo Hoàng Tử Edward (PEI) đã mời 85 người nộp đơn tham gia đợt rút thăm PNP PEI vào ngày 21/3/2024. Trong đó:

  • 2 người được mời dành cho các doanh nhân có giấy phép Kinh doanh và Lao động với điểm tối thiểu là 80
  • 83 lời mời dành cho người nộp đơn xin Lao động và Express Entry, làm việc trong lĩnh vực y tế, xây dựng và sản xuất

Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 3 và 4/2024

Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 4/2024

Đảo Hoàng Tử Edward (PEI) đã mời 66 người nộp đơn tham gia đợt rút thăm PNP PEI mới nhất vào ngày 4/4/2024.

Đáng chú ý, không ai trong số 66 người nộp đơn xin lao động và nhập cảnh nhanh là dành cho doanh nghiệp hoặc giấy phép lao động, mà tất cả đều dành cho người có việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sản xuất hoặc giáo dục mầm non.

Kết quả bốc thăm PNP của Đảo Hoàng Tử Edward trong năm 2024

Ngày mời Giấy phép lao động kinh doanh Ngưỡng điểm tối thiểu Lời mời Labour Impact & Express Entry Tổng số lời mời
Lời mời doanh nhân Lời mời Kinh doanh Năm 2024
Ngày 4 tháng 4 năm 2024 —— —— 66 66
Ngày 21 tháng 3 năm 2024 2 80 83 85
Ngày 29 tháng 2 năm 2024 —— —– 24 24
Ngày 15 tháng 2 năm 2024 1 105 121 122
Ngày 1 tháng 2 năm 2024 78 78
Ngày 18 tháng 1 năm 2024 2 80 134 136
Tổng 5   506 511

Khi nào đợt rút thăm tiếp theo của PEI PNP 2024 sẽ diễn ra?

Chúng ta có thể mong đợi 23 đợt rút thăm PEI PNP vào năm 2024. Những đợt rút thăm này mời các ứng viên nhập cư đủ điều kiện nhận đề cử cấp tỉnh theo một trong 3 danh mục: Express Entry, Labour Impact và Business Impact.

Theo tần suất rút thăm PNP của Đảo Hoàng Tử Edward năm 2023, Đảo Hoàng Tử Edward tiến hành rút thăm 2 lần một tháng, đôi khi có thể ít hơn hoặc không. Tất cả phụ thuộc vào số lượng người mà tỉnh cần và ngành nghề mà thị trường yêu cầu.

Hiện tại, Đảo Hoàng Tử đã mời tổng cộng 511 người nộp đơn nhập cư trong năm nay trong tổng số 6 đợt rút thăm PEI PNP.

Đầu tư định cư Đảo Hoàng Tử Edward vào năm 2024

Hạn ngạch chương trình PNP cho Đảo Hoàng Tử Edward cho năm 2024 vẫn chưa có công bố chính thức, nhưng vì Đảo Hoàng Tử Edward đã ban hành tổng cộng 2.001 lời mời vào năm 2023, nên dự kiến ​​tỉnh có thể phát hành khoảng 3.000 lời mời trong năm nay.

Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 3 và 4/2024

Để nhập cư thông qua chường trình để cử cấp tỉnh PNP Đảo Hoàng Tử Edward Canada, trước tiên bạn phải tạo hồ sơ EOI. Hệ thống Biểu hiện sự quan tâm (EOI) của PEI thu thập thông tin quan trọng về các ứng cử viên trong danh sách và mời những người có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và kinh tế của Đảo Hoàng Tử Edward. Quá trình lựa chọn PEI EOI dựa trên một hoặc nhiều đặc điểm sau:

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
  • Trình độ học vấn: trình độ và lĩnh vực giáo dục và nơi hoàn thành khóa học
  • Trình độ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc
  • Ưu tiên chiến lược: các yếu tố có thể giải quyết nhu cầu thị trường lao động trước mắt ở PEI
  • Các yếu tố khác liên quan đến triển vọng việc làm: bao gồm (không bắt buộc) việc có lời mời làm việc ở PEI và/hoặc kinh nghiệm làm việc trước đây ở Canada

Sau khi gửi hồ sơ của mình, bạn sẽ được đưa vào nhóm EOI – cùng với các ứng viên khác. Tại đây, bạn sẽ được mời dựa trên thông tin được cung cấp trong hồ sơ và điểm tối thiểu trong lưới điểm của PEI.

NVS sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng thông tin về điểm định cư chương trình đề cử tỉnh bang Đảo Hoàng Tử tháng 03/2024 khi có thông tin. Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình Đầu tư Định cư Đảo Hoàng Tử PEI, liên hệ NVS theo hotline 0914137699 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp!

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Nhắn tin Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn