Điểm chuẩn chương trình định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 10/2023

Ngày 05/10 và 19/10 vừa qua, PEI đã tổ chức đợt bốc thăm EOI dành cho các ứng viên tham gia chương trình doanh nhân tỉnh bang Đảo Hoàng Tử. Theo đó, trong tháng 10/2023, có tổng cộng 2 doanh nhân quốc tế được cấp thư mời nộp hồ sơ với số điểm chuẩn từ 80 điểm trở lên, giữ nguyên so với tháng trước.

Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 10/2023

PNP cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của họ. Điều này đúng với Đảo Hoàng Tử Edward, nơi quản lý Chương trình Đề cử Tỉnh bang riêng (PEI PNP) cho phép doanh nhân và gia đình nộp đơn chuyển đến hòn đảo bằng Giấy phép Lao động và điều hành một doanh nghiệp địa phương trong 1 năm trước khi nộp đơn xin thường trú nhân.

Dưới đây là một số thông tin quan trọng được tổng kết từ buổi rút thăm nhập cư vào tháng 10/2023:

Điểm chuẩn chương trình định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 10/2023
Điểm định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 10/2023

– Tổng cộng đã có 124 lời mời được cấp thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang Prince Edward Island PNP vào tháng 10/2023

– Trong đó, có 122 lời mời được cấp cho các ứng viên Express Entry và Labour Impact. 2 lời mời thuộc về ứng viên Business Impact có ít nhất 80 điểm trong hệ thống nhập cư của tỉnh.

Tóm tắt các chương trình Đầu tư Định cư Đảo Hoàng Tử

Đảo Hoàng Tử Edward ủng hộ việc nhập cư của các Doanh nhân nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế trên đảo. Những ứng viên như vậy được cấp lời mời theo 03 hạng mục Express Entry, Dòng Giấy phép Lao động Labour Impact, Doanh nhân nước ngoài Business Impact muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp trên Đảo Hoàng Tử.

Labour Impact (Tác động Lao động)

Dành cho những công dân nước ngoài có lời mời làm việc hợp lệ tại Đảo Hoàng Tử và được người sử dụng lao động hỗ trợ. Hạng mục này được chia thành ba luồng:

  • Công nhân lành nghề
  • Công nhân quan trọng
  • Sau đại học quốc tế

Các ứng cử viên trong danh mục này cũng phải nộp hồ sơ EOI để được xem xét đề cử cấp tỉnh và sự hỗ trợ của một nhà tuyển dụng trong PEI.

Business Impact (Tác động Kinh doanh)

Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về điểm số tối thiểu của tỉnh để tiếp tục nộp đơn. Các lời mời mà PEI gửi trong lễ bốc thăm vừa qua được phát hành theo Dòng Giấy phép Lao động, dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp trên đảo.

Điểm chuẩn chương trình định cư Đảo Hoàng Tử PEI tháng 10/2023
Đảo Hoàng Tử Edward ủng hộ việc nhập cư của các Doanh nhân nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế trên đảo

Express Entry (Nhập cảnh nhanh)

Express Entry xem xét các ứng cử viên đã có trong Nhóm Express Entry Liên bang để được đề cử cấp tỉnh. Một đề cử như vậy sẽ cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của ứng viên và đảm bảo hiệu quả Lời mời nộp đơn (ITA) để nhập cư Canada.

Các ứng viên đủ điều kiện cho hạng mục Express Entry cần phải có hồ sơ Bày tỏ sự quan tâm (EOI) hợp lệ với PEI PNP ngoài Hồ sơ Express Entry của họ theo FSW, FST hoặc CEC.

NVS sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng thông tin về điểm định cư chương trình đề cử tỉnh bang Đảo Hoàng Tử tháng 11/2023 khi có thông tin. Quý Nhà Đầu Tư quan tâm đến chương trình Đầu tư Định cư Đảo Hoàng Tử PEI, liên hệ NVS theo hotline 0914.137.699 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp!

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Nhắn tin Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn