CÁC LOẠI THUẾ LIÊN QUAN KHI SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI MỸ

Sau khi sống & làm việc tại Mỹ, cần hiểu biểu một chút kiến thức thuế tại Mỹ. Các loại thuế bao gồm:

 1. Thuế thu nhập Liên bang (Federal income taxes)
 2. Thuế thu nhập của bang (State income taxes)
 3. Thuế tài sản thừa kế và được cho tặng (Estates Gift Taxes )
 4. Thuế tiêu thụ (Sales Taxes )
 5. Thuế tài sản (Property Taxes )
 6. Thuế hàng hóa (Excise Taxes )
 7. Thuế phúc lợi xã hội (FICA)
 8. Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)

Đối tượng nộp thuế thu nhập là cá nhân, công ty, hợp danh, người nước ngoài hoặc đoàn thể.

Các loại thu nhập phải kê khai thuế thu nhập bao gồm:

 1. Tiền lương, tiền công, tiền boa,…
 2. Thu nhập lãi suất, thu nhập cổ tức.
 3. Thuế thu nhập của bang được hoàn lại.
 4. Thu nhập từ chi phí nuôi dưỡng.
 5. Lãi ròng hoặc (lỗ) của doanh nghiệp kinh doanh
 6. Lãi (hoặc lỗ) từ tiền vốn
 7. Lãi (hoặc lỗ) của tài sản doanh nghiệp bán đi hoặc trao đổi
 8. Tiền dưỡng lão và thu nhập tiền dưỡng lão trong năm
 9. Lãi (hoặc lỗ) từ việc cho thuê nhà, quyền lợi, tài sản thừa kế, chung vốn làm ăn
 10. Lãi (hoặc lỗ) từ nông trại
 11. Tiền trợ cấp thất nghiệp
 12. Các thu nhập khác, trừ các mục miễn thuế cụ thể, tất cả các loại thu nhập đều được liệt vào việc nộp thuế.

Sinh viên làm việc tại Mỹ cũng phải tuân theo quy định về việc đóng thuế thu nhập, thuê này được hoàn trả cho sinh viên khi hoàn tất chương trình và về nước đúng hạn. Thông thường sinh viên sẽ phải đóng 2 loại thuế sau đây:

› Thuế thu nhập Liên bang (Federal income taxes)

› Thuế thu nhập của bang (State income taxes) 

NVS – Đầu Tư Quốc Tế sưu tầm

 

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến