Thị trưởng Thành phố New York Bill De Blasio, bên phải, và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Empire State Realty Trust

Thị trưởng Thành phố New York Bill De Blasio, bên phải, và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Empire State Realty Trust, Tony Malkin, tham dự buổi kỷ niệm 90 năm tại Tòa nhà Empire State vào tuần trước ở New York. Thị trưởng đã đề nghị cung cấp vắc-xin miễn phí cho khách du lịch đến thành phố.

Thị trưởng Thành phố New York Bill De Blasio, bên phải, và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Empire State Realty Trust, Tony Malkin, tham dự buổi kỷ niệm 90 năm tại Tòa nhà Empire State vào tuần trước ở New York. Thị trưởng đã đề nghị cung cấp vắc-xin miễn phí cho khách du lịch đến thành phố.

Both comments and trackbacks are currently closed.