Bồ Đào Nha ngang hàng với Mỹ sở hữu “hộ chiếu quyền lực” top 4 thế giới - NVS - Đầu Tư Quốc Tế